Babie Lato 1986-2015

I Przegląd Twórczości Seniorów „Babie Lato” miał miejsce w 1986 roku. Inicjatorem tego wydarzenia był główny animator środowiska ludzi złotego wieku, Tytus Frelichowski. Oprócz niego w organizację Przeglądu zaangażował się również ówczesny dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury oraz pomysłodawca nazwy „Babie Lato”, Edward Witkowski. Celem nowoutworzonej inicjatywy było „zaprezentowanie dorobku zespołów artystycznych działających w klubach seniora oraz pokazanie twórczości”. Pierwsza edycja „Babiego Lata” odbyła się w dniach 6-7 września.  W sprawozdaniu opisującym to wydarzenie pisano między innymi, że:
 
„Przez 2 dni sale WOK-u w Bydgoszczy rozbrzmiewały gwarem i piosenką. Były piosenki stare, przedwojenne, nowe, szlagiery z dawnych lat i ludowe, oparte na muzyce popularnej, ale z własnym tekstem.” 
 
W Przeglądzie wzięło wówczas udział 15 zespołów artystycznych. Pochodziły one przede wszystkim z terenów dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. W grupie tej znajdowały się między innymi chóry oraz zespoły ludowe. Oprócz tego w pierwszej edycji „Babiego Lata” uczestniczyło również 60 twórców indywidualnych. Pochodzili oni z terenów Kujaw, Pałuk, Wielkopolski, Kaszub, Pomorza Zachodniego, Mazur, Śląska oraz Podlasia. Podczas rywalizacji twórcy zaprezentowali prace z zakresu koronkarstwa, hafciarstwa, malarstwa, rzeźbiarstwa, korzenioplastyki, pamiątkarstwa oraz zabawkarstwa. Opisywany Przegląd spotkał się z przychylnym przyjęciem ze strony środowiska seniorów. Jeszcze w trakcie trwania rywalizacji uznano, że konkurs zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury powinien odbywać się corocznie. Wraz z upływem lat bydgoskie „Babie Lato” wpisało się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych skierowanych dla środowiska ludzi złotego wieku. Aktualnie Przegląd ten odbywa się, co dwa lata. 
 
Materiał zebrał i opracował: Krystian Strauss
 
Źródła:
1. Archiwum Pracowni Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury,
Z żałobnej karty. Tytus Frelichowski [Akta nieuporządkowane].
2. APIM KPCK, Edward Witkowski – były dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
[Akta nieuporządkowane].
3. Sprawozdanie z działalności kulturalno-oświatowej w klubach seniora na rok 1986,
Kultura i Seniorzy (1987).
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego