Przegląd Grup Kolędniczych „Gwiazdo Betlejemska, Prowadź”

Tradycja kolędowania wywodzi się z czasów przedchrześcijańskich i miała związek z przełomem starego i nowego roku. Zwyczaj przez wiele setek lat nie zmienił swojej formy. Przebieg obrzędu odbywa się zawsze w sposób podobny: grupa osób obchodzi domy, w przebraniach albo z rekwizytami, składa życzenia, wygłasza oracje, śpiewa pieśni obrzędowe, kolędy życzące i kolędy kościelne.

Przegląd Grup Kolędniczych „Gwiazdo Betlejemska, Prowadź” ma na celu prezentację grup muzyczno-teatralnych, szczególnie zajmujących się teatrem obrzędowym, które swój potencjał zachcą zaprezentować w formie widowisk kolędniczych. Zadaniem grup jest przedstawienie widowiska w formie i charakterze „chodzenia po kolędzie”.

Powiązane wydarzenia i artykuły


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01