Przegląd Grup Kolędniczych „Gwiazdo Betlejemska, Prowadź”

Przegląd Grup Kolędniczych „Gwiazdo Betlejemska, Prowadź” ma na celu prezentację grup muzyczno-teatralnych, szczególnie zajmujących się teatrem obrzędowym, które swój potencjał zachcą zaprezentować w formie widowisk kolędniczych.

Tradycja kolędowania wywodzi się z czasów przedchrześcijańskich i miała związek z przełomem starego i nowego roku. Zwyczaj przez wiele setek lat nie zmienił swojej formy. Przebieg obrzędu odbywa się zawsze w sposób podobny: grupa osób obchodzi domy, w przebraniach albo z rekwizytami, składa życzenia, wygłasza oracje, śpiewa pieśni obrzędowe, kolędy życzące i kolędy kościelne.

Zadaniem zakwalifikowanych do przeglądu grup będzie przedstawienie widowiska tradycyjnego, lub tradycyjnego z elementami współczesnymi, związanego z obrzędem ludowym kolędowania z uwzględnieniem charakterystycznych postaci, maszkar i wątków regionalnych. W zakres Przeglądu nie wchodzą Jasełka i przedstawienia teatralne. Prezentacje powinny, w miarę możliwości scenicznych, zachować formę i charakter „chodzenia po kolędzie”. Przegląd skierowany będzie do kilku grup wiekowych. Szczegółowe informacje dotyczące naboru do pierwszej edycji oraz regulamin konkursu opublikujemy wkrótce. 

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCKk
znacznik mapyKujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
logo i herb województwa kujawsko-pomorskiegoKPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
logotypy programu operacyjnego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego