Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

11 października 2018 r. Pracownia Integracji Międzypokoleniowej uczestniczyła w spotkaniu poświęconym Seniorom, które odbyło się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „BCOPW Gdańska 5”. Na Seniorów czekało wiele atrakcji m.in. występy artystyczne, prezentacje bydgoskich organizacji senioralnych (kluby seniora, organizacje pozarządowe, instytucje senioralne), wystawy prac senioralnych, możliwość uzyskania Bydgoskiej Karty Seniora 60+ oraz Bydgoskiej Koperty Życia 60+, stoisko informacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, bezpłatne badania dla seniorów (m.in.: badanie gęstości kości, nawodnienia organizmu i tkanki tłuszczowej wewnętrznej, nauka samobadania piersi), warsztaty i wykłady. Dla odwiedzających „BCOPW Gdańska 5” wystąpił również Zespół Wokalny Niespodzianka z naszego Klubu Seniora Złota Jesień pod kierunkiem Pani Marty Wierzbiańskiej.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego