Pracownia Literatury

Działalność w obszarze szeroko pojętej literatury stanowiła, od początku istnienia instytucji, jedną z głównych aktywności kulturalnej KPCK. Do najważniejszych zaliczyć można spotkania poetyckie Klubu Poetycko-Wydawniczego „Arkona”, współpracę z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury oraz Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oddział w Bydgoszczy, Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica-Kobylniki i wydawanie przez ponad dwadzieścia lat czasopisma literackiego „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”.

Dziś priorytetem Pracowni Literatury jest popularyzacja książki i czytelnictwa, a w szczególności upowszechnianie dorobku literackiego twórców województwa kujawsko-pomorskiego, inicjowanie nowatorskich form promocji czytelnictwa, inicjatywy edukacyjne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Cele te Pracownia realizuje poprzez organizację spotkań literackich, warsztatów, spektakli, konkursów, współpracę ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oddział w Bydgoszczy, a także działania online, które docierają do nowego i szerokiego grona odbiorców. Pracownia Literatury zaprasza do zapoznania się ze szczegółami prowadzonych działań:

PROWADZONE PRZEGLĄDY I KONKURSY


Turniej Słowa „Dzieci mają głos”

Konkurs skupia każdego roku około dwóch tysięcy wykonawców w wieku od siedmiu do piętnastu lat. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie najmłodszych do samodzielnych poszukiwań repertuarowych i indywidualnych sposobów wypowiedzi artystycznej.
więcej informacji

SPOTKANIA LITERACKIE


Wieczory autorskie

Kameralne spotkania w Salonie Hoffman stanowią z pewnością ważny przystanek w promocji współczesnej poezji. Gośćmi spotkań są zarówno twórcy z dużym dorobkiem artystycznym, jak i debiutanci.
więcej informacji

 

WARSZTATY

Warsztaty poetyckie - praca nad własnym tekstem (raz na kwartał)

Podstawową czynnością dla doskonalenia rzemiosła oraz kształtowania wyobraźni i rozwoju osobistego poety jest czytanie poezji. Natomiast, by fascynacja własną myślą przerodziła się w wartościowy utwór poetycki musi nastąpić wytężona i długotrwała praca nad tekstem, wymagająca posiadania wiedzy i jej praktycznego wykorzystania.
Celem warsztatów poetyckich jest ukazanie bogactwa słowno-literackiego, a także poetyckiego pobudzenia wyobraźni. Uczestnicy zapoznają się z różnymi formami poetyckimi oraz ich przedstawicielami. Poprzez tworzenie własnych tekstów uczestnicy będą mogli poznać sugestywne znaczenie poetyckiego wyrazu w poezji.

 

Powiązane wydarzenia i artykuły

ALICJA DUŻYK
alicja.duzyk@kpck.pl
tel. 52 585 15 02 wew. 112

BARBARA LASKOWSKA
barbara.laskowska@kpck.pl
tel. 52 585 15 02 wew. 115

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01