Pracownia Literatury i Dokumentacji Twórczości Kazimierza Hoffmana

„Czy wiesz, że ostatnia kwestia w książce
to oko, oko bez powieki…”

Z Edmonda Jabésa, K. Hoffman

Misja Pracowni jest dychotomiczna. Z jednej strony mamy w pamięci stendhalowskie  „zwierciadło przechadzające się po gościńcu”. Odnotowujemy współczesne trendy, a także obserwujemy dokonania w dziedzinie literatury, wnikliwie skupiając się na dorobku twórców z Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Promujemy książki zaraz po ich wydaniu – tak chętnie, że czasami roztacza się jeszcze specyficzny zapach druku na spotkaniach autorskich, a także sięgamy po publikacje warte przypomnienia. Rozmawiamy o literaturze zgłębiając jej meandry. Szukamy konotacji z innymi dziedzinami sztuki. Balansujemy na pograniczu tropów i gatunków. Niektóre cykle zahaczają o socjologię, psychologię, psychotronikę, filozofię etc.

Istotna jest też dla nas integracja środowiska literackiego w Bydgoszczy i w regionie. Chętnie rozmawiamy ze stowarzyszeniami, fundacjami czy indywidualnie: z pisarkami/ pisarzami – wspólnie eksplorując różne, nieraz oryginalne, przestrzenie, w których warto mówić o literaturze (np. akcja czytelnicza w galerii handlowej).

Drugi aspekt – to pamięć o twórcach, którzy dołożyli kolejne karty do wielkiej księgi literatury. Wspominamy pisarzy, którzy odeszli. Pragniemy, aby ich dzieła stanowiły źródło wiedzy, zwłaszcza w kontekście książek historycznych związanych z regionem. Organizujemy warsztaty dla osób pragnących podszkolić swój warsztat. Od 2023 roku nasza „kuźnia” w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy nosi nazwę Pracowni Literatury i Dokumentacji Twórczości Kazimierza Hoffmana. Nieżyjący już autor „Przenikania” oraz kilkunastu innych dzieł był wybitnym poetą, pod koniec życia coraz bardziej docenianym, nagradzanym i rozpoznawalnym. Do jego poezji powracamy chętnie w chaosie współczesnej rzeczywistości, bo tam… śpiewają ptaki. Bliskość z naturą, minimalizm oraz inteligentne, wysublimowane obserwacje, intrygują w poezji mistrza. 

PATRON – KAZIMIERZ HOFFMAN

Pracownia dba o pamięć o Kazimierzu Hoffmanie, upowszechnianie wiedzy o jego życiu i twórczości, dokumentuje nowe, nieznane fakty dotyczące autora. Gromadzi materiały źródłowe związane z życiem i twórczością poety, a także dokumentuje współczesne działania związane z Hoffmanem. Inicjujemy projekty kulturalne, publikacje, wykłady i seminaria naukowe. Prowadzimy akcję Bydgoszczanie o Hoffmanie. Kazimierz Hoffman – urodzony 5 czerwca 1927 roku w Grudziądzu, zmarł 3 marca 2009 roku w Bydgoszczy. Wybitny bydgoski poeta, pod koniec życia coraz bardziej doceniany, nagradzany i rozpoznawalny.  więcej informacji o patronie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. KAZIMIERZA HOFFMANA

Konkurs adresowany jest do autorów, którzy w roku poprzedzającym wydali swój tom poetycki. Ma na celu promocję wyróżniających się poetów i ich twórczości.
więcej informacji

Konkurs ma na celu promocję wyróżniających się poetów i ich twórczości. Książki mogą być zgłaszane przez każdą osobę fizyczną, osobę prawną, jeżeli w jej ocenie książka zasługuje na udział w Konkursie, w szczególności przez: członków kapituły konkursu, autorów, wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • wyboru książek wchodzących do konkursu
  • wyłonienia 5 tomów nominowanych do nagrody
  • wskazania laureata.
Od początku przewodniczącą kapituły jest Iwona Smolka, eseistka, krytyczka literacka, powieściopisarka, dziennikarka. Była członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz była wiceprezeska polskiego Pen Clubu. Uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Nagrodą Polskiego Radia Złoty Mikrofon (1991) i Nagrodą Fundacji Polcul (Australia). Kapitułę tworzą także: Anna Janko – poetka, pisarka, krytyczka literacka; Robert Mielhorski – poeta, historyk literatury, krytyk literacki, profesor uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Grzegorz Kalinowski – krytyk literacki, prozaik. W 2022 roku zmarł od początku związany z Konkursem Wojciech Banach – poeta, kolekcjoner, działacz społeczny, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oddział Bydgoszcz. Ranga Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Hoffmana o statuetkę KOSa sukcesywnie rośnie, o czym świadczy ilość uczestników oraz ich dorobek poetycki. Warto przypomnieć, że zwyciężczynią pierwszej edycji została Urszula Kozioł, drugiej Piotr Mitzner, trzeciej Krzysztof Lisowski. W 2023 roku uhonorowana została Krystyna Dąbrowska. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zwycięzca otrzymuje statuetkę KOSa oraz nagrodę w wysokości 15 000 zł ufundowaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzenie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w 2023 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

FESTIWAL KSIĄŻKI – BYDGOSKI TRÓJKĄT LITERACKI

Pracownia Literatury KPCK jest współorganizatorem Bydgoskiego Trójkąta Literackiego – cyklicznego, kulturalnego, wieloaspektowego festiwalu książki łączącego literaturę, sztukę i muzykę, należącego do ważniejszych w kraju wydarzeń promujących literaturę oraz czytelnictwo.
więcej informacji

 

CYKLE REALIZOWANE W PRACOWNI LITERATURY

POECI KOSa

Do Salonu Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na wieczory autorskie zapraszamy laureatów oraz nominowanych w Ogólnopolskim Konkursie Poetycki im. Kazimierza Hoffmana o statuetkę KOSa.
więcej informacji


CZYTAJMY SIĘ!

Celem cyklu jest promocja literatury z regionu. Odbywają się spotkania z twórcami oraz rozmowy na ważne, intrygujące tematy w różnym składzie osobowym.
więcej informacji


Literatura w Centrum

Cykl Literatura w Centrum realizowany jest przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział Bydgoszcz. Spotkania odbywają się w cyklu miesięcznym oprócz wakacji. 
więcej informacji


„…i żeby się spotkać, i pogadać”

Cykl na pograniczu literatury, socjologii i psychologii. Uważność i współdziałanie – to tutaj słowa klucze.
więcej informacji


Literatura i kultura poza granicami

Pracownia Literatury i Dokumentacji Twórczości Kazimierza Hoffmana otwarta jest na współpracę z twórcami obcojęzycznymi oraz mniejszościami kulturowymi, narodowymi, które kreują pewien model świadomości, literatury i kultury. Sukcesywnie pragniemy organizować wydarzenia przybliżające literaturę, a także kulturę innych krajów. Organizujemy między innymi cykl Wieczór z kulturą ukraińską.
więcej informacji


PAMIĘĆ

Cykl realizowany w miesiącach jesiennych, w czasie kiedy nasze myśli skupione są wokół Święta Zmarłych.
więcej informacji

 


Wydarzenia okazjonalne. Współpraca

Pracownia Literatury współdziała z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami i podmiotami, których cele są analogiczne do misji pracowni oraz statutu KPCK.

Od wielu lat współpracujemy z FUNDACJĄ BOOKCROSSING POLSKA i współorganizujemy z prezeską Jolantą Niwińską Bydgoski Festiwal Pięknego Czytania im. Kazimierza Hoffmana dla uczniów szkół podstawowych, pn. „Wybieramy mistrzów pięknego czytania grodu nad Brdą". Z grupą Tupot Poetycki i Zuzanną Szmidt w 2023 roku zorganizowaliśmy cykliczne Warsztaty kreatywnego pisania oraz spoken-word dla osób w każdym wieku, interesujących się literaturą i pragnących podszkolić swój warsztat (10 spotkań). W ramach cyklu odbywają się też promocje i premiery wydawnictw polskich oraz z regionu. Zapraszamy serdecznie do kontaktu i współpracy!

 


Przystanek Hoffman

Przystanek Hoffman. Bydgoszcz KPCK – to cykl istniejący na razie w sferze zamysłu, gdyż do realizacji spotkań poszukujemy finansowego partnera strategicznego. Zapraszamy do współpracy.

Pragniemy wpisać Bydgoszcz i Salon Hoffman na literacką mapę kraju. Organizować cyklicznie spotkania autorskie z wybitnymi literatami. Zamierzamy zapraszać znanych i nagradzanych pisarzy warsztatowo usytuowanych w nurcie tradycyjnym, a także tych prowokujących do dyskusji. Prezentować różne gatunki literatury. W planach jest współpraca z cenionymi polskimi wydawnictwami, czy fundacjami celem zaproszenia autorów podczas akcji promocyjnych ich nowych książek lub tournée.

 

WIELOLETNIA HISTORIA PRACOWNI

Działalność w obszarze szeroko pojętej literatury stanowiła, od początku istnienia instytucji tj. od stycznia 1954 roku, jedną z głównych aktywności kulturalnej KPCK, ówcześnie Wojewódzkiego Domu Kultury Związków Zawodowych.

Do najważniejszych zaliczyć można spotkania poetyckie Klubu Poetycko-Wydawniczego „Arkona”, współpracę z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury oraz Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oddział w Bydgoszczy, Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica-Kobylniki i cykliczne wydarzenia literackie. Warto wspomnieć takie działania jak: Turniej Słowa „Dzieci mają głos” oraz kameralne spotkania literackie. W historii zapisały się także prowadzone przez instruktorów warsztaty poetyckie, których celem było ukazanie bogactwa słowno-literackiego, a także pobudzenie wyobraźni. 

W latach od 1995 do 2021 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy było wydawcą „Kwartalnika Artystycznego”; w styczniu 2022 roku tę rolę przejęła Książnica Kopernikańska w Toruniu. Pierwsze numery „Kwartalnika” (0/93–4/94) ukazały się pod auspicjami Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Na łamach pisma publikowali między innymi: Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Jan Błoński, Gustaw Herling-Grudziński, Ryszard Kapuściński, Stanisław Lem, Artur Międzyrzecki, Julia Hartwig, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki. Gościł na nich również Kazimierz Hoffman. Więcej na: www.kwartalnik.art.pl

 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Kierownik:
ALICJA DUŻYK
alicja.duzyk@kpck.pl
tel. 52 585 15 02 wew. 112

Wydawnictwa:
BARBARA LASKOWSKA
barbara.laskowska@kpck.pl
tel. 52 585 15 02 wew. 115

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01