Pracownia Literatury

Działalność w obszarze szeroko pojętej literatury stanowi jedną z podstawowych aktywności kulturalnej KPCK. W ramach Klubu Poetycko-Wydawniczego „Arkona” (październik – maj) przygotowywane są comiesięczne spotkania poetyckie w Salonie Hoffman KPCK. Partnerami projektu są: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oddział w Bydgoszczy, z którymi współorganizowane są także spotkania autorskie w innych instytucjach kultury na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pracownia Literatury przeprowadza indywidualne konsultacje recytatorskie oraz warsztaty.

Pracownia Literatury od 29 lat organizuje Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica-Kobylniki. Pracownia koordynuje Sympozjum poświęconego Jakubowi Wojciechowskiemu, zdobywcy Złotego Wawrzynu Literatury Polskiej w 1935, autora książki pt. „Życiorys własny robotnika”. Sympozjum odbywa się co dwa lata w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin – mieście w którym żył i zmarł „klasyk w robotniczej bluzie”. Przedsięwzięcie kulturalne połączone jest z wręczeniem medali im. Jakuba Wojciechowskiego osobom szczególnie zasłużonym działającym na niwie kultury robotniczej. W ramach Pracowni działa sekretariat Wojewódzkiego Spotkania Teatrów Obrzędu Ludowego, które odbywają się w Gostycynie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Pracownia Literatury zaprasza do zapoznania się ze szczegółami prowadzonych działań:

PROWADZONE PRZEGLĄDY I KONKURSY


Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica- Kobylniki

Spotkania odbywają się corocznie w Pałacu w Kobylnikach koło Kruszwicy. Impreza ma charakter wielopokoleniowy i adresowana jest do twórców z dorobkiem, jaki i tych autorów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z poezją.
więcej informacji

SPOTKANIA LITERACKIE


Wieczory autorskie

Kameralne spotkania w Salonie Hoffman stanowią z pewnością ważny przystanek w promocji współczesnej poezji. Gośćmi spotkań są zarówno twórcy z dużym dorobkiem artystycznym, jak i debiutanci.
więcej informacji

 

WARSZTATY


Sztuka Mówienia Własnych Tekstów

Warsztaty kierowane są do osób piszących wiersze, którzy pragną przygotować się do prezentacji własnych tekstów podczas spotkań autorskich. Recytacja to sztuka przekazu słowa polegająca na wygłoszeniu z pamięci lub wyrazistym odczytaniu tekstów prozy lub wiersza. W programie warsztatów: - praca nad interpretacją utworów - ćwiczenia oddechowe i dykcyjne - praca nad gestem i ruchem w sztuce recytacji. Warsztaty odbywają się 1 raz w kwartale w siedzibie KPCK. Kierowane są do osób powyżej 18 roku życia, a prowadzone przez aktora teatralnego.

Warsztaty poetyckie - praca nad własnym tekstem

Celem jest podnoszenie umiejętności warsztatowych autorów wierszy i poszerzanie ich wiadomości na temat zjawisk zachodzących w literaturze współczesnej, rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji. Zajęcia prowadzą poeci i krytycy literaccy. Warsztaty odbywają się raz w kwartale w KPCK.

 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Polecamy:

Prowadząca pracownię

 

KRYSTYNA WULERT
krystyna.wulert@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 121

Pracownia jest częścią działu artystycznego

 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego