Klauzula informacyjna RODO

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej „rozporządzenie RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, z siedzibą: pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel.:52 585 15 02 e-mail: sekretariat@kpck.pl. Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury podane są na stronie internetowej KPCK http://www.kpck.pl/kontakt/
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, którym jest w naszej organizacji Robert Dondajewski, następuje za pomocą adresu e-mail: iod@kpck.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będzie przez Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w celu prowadzenia dokumentacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, b i c rozporządzenia RODO. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  4. Dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej - (spoza obszaru UE).
  6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01