Działalność Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Działalność

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy istnieje od 1954 roku. Jest instytucją finansowaną z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z biegiem czasu zmieniała się rola i zadania realizowane przez KPCK, które jednak zawsze dotykały profesjonalnej i amatorskiej sfery działalności kulturalnej. Dziś, działając w realiach gospodarki rynkowej, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy nawiązuje współpracę z innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesowymi podejmując również szereg działań z zakresu menedżmentu i promocji kultury. Placówka aktywna jest w dziedzinie muzyki, tańca, literatury, teatru i sztuki ludowej. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Organizacja wydarzeń

Najważniejsze działania to organizacja wydarzeń o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, realizowanych w siedzibie KPCK oraz ośrodkach kultury w województwie kujawsko-pomorskim oraz w plenerze.  Są to m.in.: Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych, Kujawsko-Pomorski Festiwal  Piosenki „Awans”, Kujawsko-Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki „Debiut”, Turniej Słowa pn. „Słowo źródłem inspiracji”, Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego, Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje miejskie, rejonowe i wojewódzkie),  Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń, Jarmark Świętojański, Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki,  Ogólnopolski Przegląd Artystycznej Twórczości Seniorów „Babie Lato”, Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS, Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”,  Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Portret z zabytkiem w tle”, Spotkania z Historią u Hoffmana.

Edukacja

Nie mniej ważna jest też działalność edukacyjna i instruktorsko-metodyczna realizowana poprzez organizację warsztatów, szkoleń i konferencji naukowych. Pracownia Integracji Międzypokoleniowej prowadzi Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku skierowany do osób 50+. Realizujemy wykłady i seminaria o profilu ogólnoakademickim z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych, artystycznych, technicznych, medycznych. Jesteśmy założycielem Akademii Sztuk Wszelakich. Jest to oferta dla wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia i są zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie szeroko rozumianej kultury i sztuki. Nie brakuje oferty skierowanej do młodzieży (13-17 lat) – którą zapraszamy do udziału w Młodzieżowej Akademii Kreatywności.

Realizujemy również otwarte prelekcje, wykłady i prezentacje dotyczące historii regionu – zabytkowych obiektów, miejsc oraz życia społeczno-kulturalnego.

Salon Hoffman jest też miejscem licznych literackich spotkań autorskich oraz spotkań z rozpoznawalnymi postaciami życia publicznego, artystami i naukowcami.

Wydawnictwa i sprzedaż dzieł sztuki

Poprzez prowadzoną Galerię Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej promujemy lokalnych twórców – organizujemy wystawy w Salonie Hoffman oraz sprzedajemy unikalne wyroby rękodzielnicze (m.in. rzeźby, malarstwo, haft, ceramikę, zabawki).

Od ponad 20 lat Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy wydaje „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” – pismo poświęcone literaturze i sztuce, w którym publikują twórcy najwybitniejsi, m.in.: Julia Hartwig, Tadeusz Różewicz, Ryszard Krynicki, Stefan Chwin, a wcześniej w gronie autorów byli również polscy nobliści: Wisława Szymborska i Czesław Miłosz. Wydajemy również opracowania metodyczne („Miłośnik Teatru Lalek”), periodyk naukowy „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” oraz przewodniki i książki popularnonaukowe.

Zajęcia terapeutyczne

Przy KPCK działa też Warsztat Terapii Zajęciowej, wspomagający terapię osób niepełnosprawnych poprzez ich zaangażowanie w sztukę. Siedziba mieści się przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy.

W roku 1994 powołaliśmy do życia Centrum Informacji Kulturalnej. Następstwem gromadzonej kilkadziesiąt lat bazy danych o wydarzeniach było uruchomienie w 2016 roku portalu Kultura w Zasięgu, który obok systemu elektronicznego plakatu jest źródłem informacji o działalności kulturalnej instytucji w województwie kujawsko-pomorskim.

Serdecznie zapraszamy
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-17:00

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz

 

planujesz podróż autem?
zobacz mapę dojazdu
planujesz dojazd komunikacją miejską?
skorzystaj z serwisu jakdojade.pl


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01