Działalność Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Działalność

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy istnieje od 1954 roku. Jest instytucją finansowaną z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z biegiem czasu zmieniała się rola i zadania realizowane przez KPCK, które jednak zawsze dotykały profesjonalnej i amatorskiej sfery działalności kulturalnej. Dziś, działając w realiach gospodarki rynkowej, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy nawiązuje współpracę z innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesowymi podejmując również szereg działań z zakresu menedżmentu i promocji kultury. Placówka aktywna jest w dziedzinie muzyki, tańca, literatury, teatru i sztuki ludowej. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Organizacja wydarzeń

Najważniejsze działania to organizacja wydarzeń o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, realizowanych w siedzibie KPCK oraz ośrodkach kultury w województwie kujawsko-pomorskim oraz w plenerze.  Są to m.in.: Turniej Słowa pn. „Słowo źródłem inspiracji”, Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego, Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje miejskie, rejonowe i wojewódzkie),  Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń, Jarmark Świętojański, Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki,  Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS, Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”,  Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Portret z zabytkiem w tle”, Spotkania z Historią u Hoffmana.

Edukacja

Nie mniej ważna jest też działalność edukacyjna i instruktorsko-metodyczna realizowana poprzez organizację warsztatów, szkoleń i konferencji naukowych. Pracownia Integracji Międzypokoleniowej prowadzi Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Akademię Sztuk Wszelakich. . Nie brakuje oferty skierowanej do młodzieży (13-17 lat) – którą zapraszamy do udziału w Młodzieżowej Akademii Kreatywności.

Realizujemy również otwarte prelekcje, wykłady i prezentacje dotyczące historii regionu – zabytkowych obiektów, miejsc oraz życia społeczno-kulturalnego.

Salon Hoffman jest też miejscem licznych literackich spotkań autorskich oraz spotkań z rozpoznawalnymi postaciami życia publicznego, artystami i naukowcami.

Wydawnictwa i sprzedaż dzieł sztuki

Poprzez prowadzoną Galerię Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej promujemy lokalnych twórców – organizujemy wystawy w Salonie Hoffman oraz sprzedajemy unikalne wyroby rękodzielnicze (m.in. rzeźby, malarstwo, haft, ceramikę, zabawki).

Przez ponad 25 lat Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy było wydawcą „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” – pisma poświęconego literaturze i sztuce, w którym publikowali najwybitniejsi twórcy, m.in.: Julia Hartwig, Tadeusz Różewicz, Ryszard Krynicki, Stefan Chwin, Wisława Szymborska i Czesław Miłosz. Wydajemy również periodyk „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” oraz przewodniki i książki popularnonaukowe.

Zajęcia terapeutyczne

Przy KPCK działa też Warsztat Terapii Zajęciowej, wspomagający terapię osób niepełnosprawnych poprzez ich zaangażowanie w sztukę. Siedziba mieści się przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy.

W roku 1995 powołaliśmy do życia Centrum Informacji Kulturalnej. Następstwem gromadzonej kilkadziesiąt lat bazy danych o wydarzeniach było uruchomienie w 2016 roku portalu Kultura w Zasięgu, który jest źródłem informacji o działalności kulturalnej i największą bazą danych wydarzeń organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

Serdecznie zapraszamy
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-17:00

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz

 

planujesz podróż autem?
zobacz mapę dojazdu
planujesz dojazd komunikacją miejską?
skorzystaj z serwisu jakdojade.pl


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01