Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy swą działalność prowadzi od 1997 roku. Jest placówką przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, dla których w ramach codziennego pobytu prowadzona jest rehabilitacja społeczna oraz zawodowa. Zajęcia w Warsztacie prowadzone są dla 25 uczestników, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ. Celem prowadzonej terapii jest usprawnianie codziennego funkcjonowania w zakresie społecznym, emocjonalnym i poznawczym uczestników: m.in. zaradności osobistej, porozumiewania się, kontaktów interpersonalnych, umiejętności współżycia i współpracy, samodzielności czy też radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy rozwijają podstawowe oraz specjalistyczne umiejętności zawodowe, umożliwiające im późniejsze podjęcie szkolenia czy pracy zarobkowej, np. w zakładzie aktywności zawodowej. W trosce o rozwój uczestników i mając na względzie dbałość o ich preferencje oraz zainteresowania, w

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi pięć pracowni o zróżnicowanym profilu: pracownia ceramiczna, pracownia artystyczna, pracownia krawiecko-rękodzielnicza, pracownia ogrodnicza, pracownia ogólnorozwojowa. Realizacja celów terapeutycznych odbywa się również za pośrednictwem innych, różnorodnych form terapii: zajęcia z psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem, zajęcia psychoedukacyjne, ogólnorozwojowe oraz inne formy terapii, wynikające z potrzeb uczestników np. trening ekonomiczny, pełnienie przez nich dodatkowych funkcji i dyżurów. W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadzone są długofalowe programy integracji i współpracy ze szkołami, organizowane są kiermasze, wystawy, wycieczki i wyjścia do różnych miejsc użytku publicznego (kino, teatr, galerie). Ponadto WTZ chętnie przyjmuje w swoich progach gości.

Warsztat Terapii Zajęciowej "Biały Domek" jest beneficjentem projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami.” 

Powiązane wydarzenia i artykuły


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01