Nasze wydawnictwa

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy jest wydawcą i współwydawcą wielu pozycji książkowych i opracowań zeszytowych. Nasze wydawnictwa to zarówno pozycje literackie jak i popularno-naukowe. Zespół pracowników KPCK opracowuje również materiały metodyczne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza biblioteczką. Nasze wydawnictwa są dostępne w sprzedaży, część z nich można również pobrać bezpłatnie w wersjach elektronicznych z naszych stron internetowych.

 

Kwartalnik Artystyczny

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, nieprzerwanie od 1995 roku jest wydawcą periodyku „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” W piśmie, adresowanym do miłośników literatury, publikowane są zarówno wiersze, proza, eseje, szkice, recenzje, noty i wypowiedzi najwybitniejszych pisarzy, jak i najciekawsze utwory debiutantów. Powstają numery tematyczne i monograficzne Kwartalnika. Na łamach periodyku publikowali między innymi: Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Jan Błoński, Gustaw Herling-Grudziński, Kazimierz Hoffman, Ryszard Kapuściński, Stanisław Lem, Artur Międzyrzecki, Julia Hartwig, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki. Serdecznie zapraszamy na stronę www.kwartalnik.art.pl gdzie znajduje się cyfrowe archiwum numerów oraz istnieje możliwość zakupu wydawnictwa.

więcej informacji na stronie www.kwartalnik.art.pl


Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
Periodyk naukowy, wydawany od 1996 roku. Stanowi serię wydawniczą związaną tematycznie z ochroną dóbr kultury, historią sztuki, zabytkoznawstwem, archeologią i etnografią regionu bydgoskiego.
więcej informacji


Rycerze Słowa

Wydawnictwo skierowane jest do instruktorów i nauczycieli rozpoczynających pracę ze słowem, oraz do uczniów gimnazjów i młodzieży licealnej, która zamierza prezentować wybrane teksty. Na stronach „Rycerzy Słowa” omawiane są podstawowe problemy recytacji - autor Barbara Sobotka zwraca uwagę na dobór repertuaru (zwłaszcza dla najmłodszych recytatorów) i wskazuje na właściwą drogę przygotowania do prezentacji począwszy od analizy wybranego utworu poprzez interpretację i dobór środków wyrazu na omówieniu ogólnego wyrazu artystycznego skończywszy. Wydawnictwo jest udostępniane bezpłatnie.

„Rycerzy Słowa” - pobierz bezpłatnie w formacie PDF


„Bawimy się w teatr”

Wydawnictwo przeznaczone dla instruktorów prowadzących teatry dziecięce. Do nabycia w siedzibie KPCK w cenie 10zł. Mozliwość zamówienia po przedpłacie - prosimy o kontakt e-mail: barbara.sobotka@kpck.pl


Miłośnik Teatru Lalek
Wydawnictwo ukazuje się regularnie od 1997 roku. Każdej jesieni przygotowywany jest kolejny numer pisma, który ułatwia instruktorom poszukiwanie ciekawego repertuaru i dobór odpowiednich metod i form działania.
więcej informacji


Kierunek Kujawsko-Pomorskie

Wydawnictwo poświęcone wybranym grupom zabytków w województwie kujawsko-pomorskim. Opracowania mają charakter przewodnika - bogato ilustrowane strony wraz z ujęciem historycznym i opisem detali architektonicznych zachęcają do odwiedzania poszczególnych miejscowości i odkrywania ich dziedzictwa. Seria obejmuje:

  • Szlakiem gotyckich figur. Madonny i piety
  • Szlakiem rezydencji wiejskich. Dwory i pałace
  • Szlakiem miejsc pamięci. Przełomowe lata 1918-1920
  • Szlakiem architektury drewnianej. Świątynie

Architektura miast
Opracowanie jest efektem ogólnopolskich konferencji naukowych, które odbywają się corocznie w Bydgoszczy. Każdy tom poświęcony jest innemu tematowi, który jest przedmiotem konferencji.

 

W sprawie innych wydawnictw zapraszamy do bezpośredniego kontaktu lub wizyty w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego