Nasze wydawnictwa

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy jest wydawcą i współwydawcą wielu pozycji książkowych i opracowań zeszytowych. Nasze wydawnictwa to zarówno pozycje literackie jak i popularno-naukowe. Zespół pracowników KPCK opracowuje również materiały metodyczne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza biblioteczką. Nasze wydawnictwa są dostępne w sprzedaży, część z nich można również pobrać bezpłatnie w wersjach elektronicznych z naszych stron internetowych.


Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego