Pracownia Dziedzictwa Kulturowego

Potrzeba dokumentacji dóbr kultury materialnej na terenie dawnego województwa bydgoskiego zadecydowała, że w 1992 roku powołana do życia została Pracownia Dziedzictwa Kulturowego (pierwotna nazwa: Pracownia Dokumentacji Zabytków, dwie następne: Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków oraz Pracownia Dokumentacji, Popularyzacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego, obecna nazwa od 2015 r.).

Pracownia Dziedzictwa Kulturowego prowadzi badania historyczno-konserwatorskie. Jest autorem periodyku “Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” oraz szeregu wydawnictw o charakterze popularno-naukowym i naukowym, w tym przewodników i monografii. Zespół Pracowni ma w dorobku inwentaryzacje obiektów zabytkowych oraz karty ewidencyjne zabytków i programy opieki nad zabytkami.

Pracownia Dziedzictwa Kulturowego organizuje i prowadzi prelekcje w tym cykliczne Spotkania z Historią u Hoffmana przeprowadza wykłady i prezentacje (na życzenie poza siedzibą KPCK - np. w szkołach), świadczy usługi przewodnickie. Od 2015 roku przy pracowni Dziedzictwa Kulturowego KPCK działa zespół projektowy zajmujący się koordynacją wydarzeń w województwie kujawsko-pomorskim odbywających się w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami prowadzonych działań:

PROWADZONE KONKURSY

 

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”
Konkurs, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ma na celu dotarcie do młodzieży i zainteresowanie ich lokalnymi zabytkami. W pracach konkursowych, oprócz opisu wybranego obiektu i fotografii znajdują się też pomysły na adaptację, na nowe funkcje, pokazujące, jak dawne może odnaleźć się we współczesności.
więcej informacji
Ogólnopolski Konkurs Fotograficznym „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”
Konkurs adresowany jest do wszystkich amatorów fotografii niezależnie od wieku. Tematem są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, na tle których należy sfotografować jedną osobę lub grupę osób.
więcej informacji

 

WYKŁADY, PRELEKCJE I SPACERY HISTORYCZNE

 

Spotkania z Historią u Hoffmana
To cykliczne, otwarte wykłady o tematyce historycznej. Prelegenci podejmują tematy dotyczące Bydgoszczy oraz historii powszechnej. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Salonie Hoffman KPCK. Wstęp wolny.
więcej informacji
Za pan brat z zabytkami i dziejami regionu
Bogato ilustrowane wykłady adresowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także do osób dorosłych. Czas trwania: 60-90 min., usługa odpłatna.
więcej informacji

Spacery historyczne
Spacery historyczne to prelekcje w terenie na tematy związane z historią i historią sztuki. Adresatem oferty są uczniowie klas VII-VIII, szkół ponadpodstawowych, osoby dorosłe. Czas trwania: 90 min., usługa odpłatna.
więcej informacji  

 

KOORDYNACJA EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA

 

Europejskie Dni Dziedzictwa

To największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny i święto zabytków. Co roku we wrześniu biorące udział w projekcie jednostki bezpłatnie udostępniają do zwiedzania liczne zabytki i miejsca kultury, organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące.
więcej informacji

 

WYDAWNICTWA I OPRACOWANIA NAUKOWE

 

„Studium historyczno-konserwatorskim miasta Bydgoszczy”
W 1993 roku pracownia podjęła prace nad monumentalnym studium, obejmując zakresem badań historyczno-konserwatorskich ulice i obiekty miasta Bydgoszczy. Kolejne części tego opracowania, które powstały na zlecenie Konserwatora Zabytków sporządzane są najczęściej w cyklu rocznym (do 2016 r. powstało 26 części w 233 tomach).

„Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”
Periodyk naukowy, wydawany od 1996 roku. Stanowi serię wydawniczą związaną tematycznie z ochroną dóbr kultury, historią sztuki, zabytkoznawstwem, archeologią i etnografią regionu bydgoskiego.
więcej informacji

 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Spacery historyczne prowadzi Pracownia Dziedzictwa Kulturowego:

Kierownik pracowni

 

BOGNA DERKOWSKA-KOSTKOWSKA
bogna.derkowska-kostkowska@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 121

Zespół pracowni:

ANNA MAJ
tel. 52 585 15 01 wew. 121
anna.maj@kpck.pl

KRYSTIAN STRAUSS
Krystian Strauss
krystian.strauss@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 114

ADAM SZEFER
adam.szefer@kpck.pl 
tel. 52 585 15 02 wew. 116

MATEUSZ SOLIŃSKI
mateusz.solinski@kpck.pl 
tel. 52 585 15 02 wew. 116

zabytki@kpck.pl

w sprawach
Europejskich Dni Dziedzictwa:
eddteam@kpck.pl


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01