Kazimierz Hoffman

Kazimierz Hoffman (ur. 5 czerwca 1927r.) to najbardziej uznany bydgoski poeta. Jego twórczością fascynują się współcześni autorzy. Jest ona wysoko ceniona przez znawców, krytyków literackich oraz koneserów poezji.  Odkryty przez Artura Sandauera zawsze „wymykał” się jednoznacznym ocenom i klasyfikacjom. Mówi się o nim POETA OSOBNY, POETA UWAŻNY, POETA DETALU. Sam określał siebie poetą „ na odwyrtkę”. K. Hoffman wprowadzał czytelnika w bogaty, dynamiczny świat poetycki. Jako człowiek był ciekawy zewnętrzności, otwarty na współczesne problemy, nieustannie wchodził w dyskurs z myślą filozoficzną. Hoffman wydał ok. 20 tomików wierszy, drukował na łamach „Kwartalnika Artystycznego”. Działał w naszym bydgoskim środowisku. W 1989 r. objął funkcję prezesa Bydgosko-Toruńskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2005 r. otrzymał nagrodę Polskiego PEN Clubu. Zmarł 3 marca 2009 r.

Kazimierz Hoffman to wspaniały, bogaty, dynamiczny świat poetycki. Sam był człowiekiem ciekawym świata, otwartym na problemy współczesności. Jako poeta był uważny, jak powiedziałaby Simone Weil, do której nieustannie się odwoływał. Był mistrzem wsłuchiwania się w rzeczywistość skrytą, w duchowy, sakralny wymiar natury. Pielęgnował kontemplacyjne zasłuchanie. Wyrastało ono z szalonej pasji poetyckiej, ale także z filozoficznej. Był wspaniałym przedstawicielem tego nurtu współczesnej poezji, który jest nieustannym i pogłębiającym się dyskursem z myślą filozoficzną.

Mówił o sobie, że On jest tak „Na odwyrtkę”, co znaczyło, że w poezji liczy się własny punkt widzenia w podchodzeniu do dzieła filozofów. Był nieocenionym wprost rozmówcą. Łączył wymiary filozoficznego myślenia z refleksją poetycką. Dyskusje z Nim bywały zawzięte. Miał w sobie pasję podejmowania i dociekania trudnych zagadnień. Wielką wagę przywiązywał do roli intuicji w poezji i filozofowaniu. Szanowaliśmy go bardzo jako człowieka i jako poetę. Jego poezja i spojrzenie ciemnych oczu raz skupione zamyśleniem, a raz roziskrzone dysputą, zostaną z nami na zawsze.

poeta Marek K. Siwiec

30 czerwca 2015 roku Kujawsko-Pomorskie  Centrum Kultury w Bydgoszczy otworzyło Salon Hoffman. Obiekt nazwaliśmy imieniem poety, oddając mu zasłużone upamiętnienie. Serdecznie zapraszamy na spotkania nie tylko z poezją ale z kulturą we wszelakich jej odmianach.


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01