Kazimierz Hoffman

Kazimierz Hoffman (ur. 5 czerwca 1927r.) to najbardziej uznany bydgoski poeta. Jego twórczością fascynują się współcześni autorzy. Jest ona wysoko ceniona przez znawców, krytyków literackich oraz koneserów poezji.  Odkryty przez Artura Sandauera zawsze „wymykał” się jednoznacznym ocenom i klasyfikacjom. Mówi się o nim POETA OSOBNY, POETA UWAŻNY, POETA DETALU. Sam określał siebie poetą „ na odwyrtkę”. K. Hoffman wprowadzał czytelnika w bogaty, dynamiczny świat poetycki. Jako człowiek był ciekawy zewnętrzności, otwarty na współczesne problemy, nieustannie wchodził w dyskurs z myślą filozoficzną. Hoffman wydał ok. 20 tomików wierszy, drukował na łamach „Kwartalnika Artystycznego”. Działał w naszym bydgoskim środowisku. W 1989 r. objął funkcję prezesa Bydgosko-Toruńskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2005 r. otrzymał nagrodę Polskiego PEN Clubu. Zmarł 3 marca 2009 r.

Kazimierz Hoffman to wspaniały, bogaty, dynamiczny świat poetycki. Sam był człowiekiem ciekawym świata, otwartym na problemy współczesności. Jako poeta był uważny, jak powiedziałaby Simone Weil, do której nieustannie się odwoływał. Był mistrzem wsłuchiwania się w rzeczywistość skrytą, w duchowy, sakralny wymiar natury. Pielęgnował kontemplacyjne zasłuchanie. Wyrastało ono z szalonej pasji poetyckiej, ale także z filozoficznej. Był wspaniałym przedstawicielem tego nurtu współczesnej poezji, który jest nieustannym i pogłębiającym się dyskursem z myślą filozoficzną.

Mówił o sobie, że On jest tak „Na odwyrtkę”, co znaczyło, że w poezji liczy się własny punkt widzenia w podchodzeniu do dzieła filozofów. Był nieocenionym wprost rozmówcą. Łączył wymiary filozoficznego myślenia z refleksją poetycką. Dyskusje z Nim bywały zawzięte. Miał w sobie pasję podejmowania i dociekania trudnych zagadnień. Wielką wagę przywiązywał do roli intuicji w poezji i filozofowaniu. Szanowaliśmy go bardzo jako człowieka i jako poetę. Jego poezja i spojrzenie ciemnych oczu raz skupione zamyśleniem, a raz roziskrzone dysputą, zostaną z nami na zawsze.

poeta Marek K. Siwiec

30 czerwca 2015 roku po rewitalizacji siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy placu Kościeleckich 6, dobudowano do obiektu nową część – wielofunkcyjną salę, której nadano nazwę Salon Hoffman. Pomysłodawczynią wyboru patrona dla nowego obiektu była obecna dyrektor instytucji, Ewa Krupa. Salon jest przestrzenią, w której odbywają się wykłady, spotkania autorskie, grane są koncerty, wystawiane przestawienia, eksponowane wystawy. Miejsce to ze względu na niepowtarzalny klimat i kameralny charakter szczególnie upodobali sobie poeci. To tu świętowane były m.in. jubileusze: 25-lecie „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze”, 30-lecie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Bydgoszcz, 25-lecie „Toposu” oraz 25-lecie „Akantu”.

W 2019 roku Dyrektor KPCK Ewa Krupa powołała Ogólnopolski Konkurs im. Kazimierza Hoffmana o statuetkę KOS-a. Konkurs adresowany jest do poetów, którzy w roku poprzedzającym daną edycję wydali tom poetycki. Najważniejsza nagroda poetycka województwa realizowana jest przy wsparciu finansowym i honorowym patronacie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Dzięki nabyciu przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy majątkowych praw autorskich do twórczości Kazimierza Hoffmana w roku 2021 wydano zbiór wierszy "Gaśnemy w magii" (więcej informacji tutaj) a w roku 2022 uruchomiono serwis internetowy prezentujący cały dorobek twórczy Kazimierza Hoffmana oraz liczne varia wokół poety: www.hoffman.kpck.pl


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01