Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest projektem edukacyjnym skierowanym do osób 50+. UTW to wykłady o profilu ogólnoakademickim, uroczysta inauguracja oraz zakończenie roku akademickiego, członkostwo w UTW uprawnia do korzystania bezpłatnie z zajęcia dodatkowych takich jak Grupa Plastyczna, Klub Gier Karcianych i Planszowych „Hetman”, Klub Pracy Twórczej „Pipsztyk”, Teatr Form Różnych „Nasza Klasa”, Zespół Wokalny „Tercja”, Zespół Wokalny „Niespodzianka”, Żeński Chór Kameralny „Belcanto”. Opłata semestralna wynosi 50 zł. Projektem kieruje Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Opiekę merytoryczną nad UTW sprawuje Rada Naukowo-Programowa składająca się z 15 bydgoskich Naukowców, której przewodniczącym jest dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zajęcia UTW odbywają się w Salonie Hoffman przy Placu Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. „Kujawiak” został założony w lutym 2016 roku przez Dyrektor KPCK Ewę Krupę oraz Juliana Waszaka z PIM. 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi Pracownia Integracji Międzypokoleniowej:

Kierownik pracowni

 

JULIAN WASZAK
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 02 wew. 108
tel. 52 585 15 03 wew. 108

Zespół pracowni:

GRAŻYNA KACZMAREK-PIASECKA
MATEUSZ GRZĘBSKI
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 02 wew. 108
tel. 52 585 15 03 wew. 108

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCKk
znacznik mapyKujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
logo i herb województwa kujawsko-pomorskiegoKPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
logotypy programu operacyjnego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego