Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest projektem edukacyjnym skierowanym do osób 50+. UTW to wykłady o profilu ogólnoakademickim, uroczysta inauguracja oraz zakończenie roku akademickiego, członkostwo w UTW uprawnia do korzystania bezpłatnie z zajęcia dodatkowych takich jak Grupa Plastyczna, Klub Gier Karcianych i Planszowych „Hetman”, Klub Pracy Twórczej „Pipsztyk”, Teatr Form Różnych „Nasza Klasa”, Zespół Wokalny „Tercja”, Zespół Wokalny „Niespodzianka”, Żeński Chór Kameralny „Belcanto”. Opłata semestralna wynosi 50 zł. Projektem kieruje Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Opiekę merytoryczną nad UTW sprawuje Rada Naukowo-Programowa składająca się z 15 bydgoskich Naukowców, której przewodniczącym jest dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zajęcia UTW odbywają się w Salonie Hoffman przy Placu Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. „Kujawiak” został założony w lutym 2016 roku przez Dyrektor KPCK Ewę Krupę oraz Juliana Waszaka z PIM. Kiedy przygotowywaliśmy projekt zakładaliśmy funkcjonowanie jednej grupy słuchaczy liczącej 100 Seniorów. Byliśmy mile zaskoczeni kiedy w ciągu 3 dni zgłosiło się do nas i wypełniło dokumenty rekrutacyjne ponad 500 zainteresowanych. W UTW funkcjonują cztery 120 osobowe grupy Słuchaczy - czerwona, różowa, zielona i żółta.

UWAGA! W związku z rosnącą liczbą zakażeń SARS-CoV-2 wszystkie wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Akademii Sztuk Wszelakich oraz wszystkie zajęcia dodatkowe dla słuchaczy zostają zawieszone do odwołania.

REKRUTACJA, OPŁATY, REGULAMIN

Osoby zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszamy od 5 sierpnia do 17 września w godz. 10:00-16:00. Warunkiem przyjęcia do grona Słuchaczy UTW jest uiszczenie opłaty semestralnej w wysokości 50 zł za semestr zimowy 2019/2020 oraz wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych. Wpłaty semestralne przyjmujemy od 5 sierpnia do 17 września w godzinach 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku. Do dokonania opłaty semestralnej niezbędny jest INDEKS. Prosimy pamiętać o zabraniu go ze sobą. Dokonanie opłaty jest warunkiem uczestnictwa w inauguracji roku akademickiego oraz w wykładach. W przypadku niemożności opłacenia składki w danym terminie, prosimy o poinformowanie o tym pracowników Pracowni Integracji Międzypokoleniowej. Przypominamy, że opłata nie musi być wniesiona osobiście - mogą to zrobić dzieci, wnuki, znajomi - ważne by posiadali Państwa INDEKS ze sobą.

UWAGA! Osoba która uiści opłatę pomimo braku miejsc i/lub nie wypełni stosownej dokumentacji nie zostanie przyjęta – otrzyma zwrot wpłaconych pieniędzy. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia oraz ilość wolnych miejsc w grupie wykładowej. Osoby, które nie znajdą się na liście Słuchaczy UTW wpisujemy na listę „rezerwową”. Jeżeli miejsce w danej grupie się zwolni poinformujemy o tym Państwa telefonicznie i zaprosimy aby dopełnić formalności.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W SEMESTRZE 2019/20 (WYKŁADY)

Decyzją Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury Ewy Krupy wykłady Kujawskiego UTW w roku akademickim 2019/20 będą się odbywały w następujących godzinach:

Grupa 1 czerwona – godz. 13:00
Grupa 2 różowa – godz. 15:00
Grupa 3 żółta – godz. 15:00
Grupa 4 zielona – godz. 13:00

Wszelkie pytania i wnioski w tej sprawie prosimy kierować do Dyrektor KPCK. Sekretariat Dyrektora znajduje się na 1 piętrze. Kontakt telefoniczny - 52 585 15 03.

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego odbędzie się we środę 18.09.2019 o godz. 16:00 w Kinoteatrze Klubu Pomorskiego Okręgu Wojskowego przy ul. Generała Józefa Dwernickiego w Bydgoszczy. Uroczystość uświetni występ Chóru Męskiego Copernicus z Torunia oraz Kabaretu Szczęśliwa 60 z Warszawy, zdobywcy GRAND PRIX im. Tytusa Frelichowskiego 18. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018 we Włocławku. Kinoteatr będzie czynny dla Państwa od godz. 15:00. Przed godz. 15:00 obiekt będzie zamkniemy dla Gości ze względu na próby części artystycznej oraz prace organizacyjne. W godz. 15:00-16:00 będą czekały na Państwa w holu stoiska promocyjne i informacyjne. Wstęp za okazaniem indeksu słuchacza z podbitą pieczęcią opłaty semestralnej za semestr zimowy roku akademickiego 2019/20. Przed Inauguracją i w jej trakcie nie przyjmujemy opłat semestralnych i nie podbijamy indeksów. Prosimy dokonywać opłat semestralnych w KPCK najpóźniej do 17 września 2019.

Program Wykładów KUTW G1 Czerwona 2019 2020

Program Wykładów KUTW G2 Różowa 2019 2020

Program Wykładów KUTW G3 Żółta 2019 2020

Program Wykładów KUTW G4 Zielona 2019 2020


Ostatni wykład i wręczenie dyplomów odbędzie się 01.07.2020 dla grupy 1 czerwonej o godz. 13:00 i 2 różowej o godz. 15:00, a 08.07.2020 dla grypy 4 zielonej o godz. 13:00 i 3 żółtej o godz. 15:00 w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 6. Wykład zamykający rok akademicki 2019/20 pt. „Jak się najeść aby nie najeść się wstydu?” wygłosi dr hab. Adam Sudoł

WAŻNE INFORMACJE!

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułu wykładu i/lub Wykładowcy z przyczyn od nas niezależnych takich jak choroba Wykładowcy, udział w konferencji naukowej oraz inne nagłe obowiązki zlecone przez Władze Uczelni. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu wykładu z przyczyn od nas niezależnych. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, to poinformujemy o tym Państwa i zaproponujemy odrabianie zajęć w innym terminie. Przed każdym wykładem sprawdzamy listę obecności, bardzo Państwa prosimy o zgłaszanie się do Pracownika KPCK na sali aby odnotował obecność na liście.

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA AKADEMII SZTUK WSZELAKICH, KUJAWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ORAZ KLUBU SENIORA „ZŁOTA JESIEŃ”
 • Zajęcia odbywają się w KPCK przy p. Kościeleckich 6.
 • Harmonogram zajęć, wyjazdów, występów ustala Instruktor we współpracy z Sekretariatem.
 • O odwołanych zajęciach grupę informuje Instruktor.
 • Informacje o zmianach w planie i odwołanych zajęciach zamieszczamy na stronie internetowej i profilu Facebook.
 • Książki w Bookcrosingu są dostępne przy wejściu do pokoju nr 4 w godz.8:00-17:00.
 • Wycieczki krajoznawcze organizuje i realizuje Klub Seniora „Koło PTTK nr 18”.

Program Zajec Dodatkowych KUTW 2019 20

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku wspiera merytorycznie Rada Naukowo-Programowa, której Przewodniczącym jest dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członkowie Rady:

 • prof. zw. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Adam Sudoł z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • dr hab. Zdzisław Biegański z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Maciej Chlewicki z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Wojciech Dyngosz z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • dr Zofia Stypczyńska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • ks. dr Marcin Puziak z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej im. Błogosławionego Biskupa Michała Kozala

 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi Pracownia Integracji Międzypokoleniowej:

Kierownik pracowni

 

JULIAN WASZAK
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 02 wew. 108
tel. 52 585 15 03 wew. 108

Zespół pracowni:

GRAŻYNA KACZMAREK-PIASECKA
MATEUSZ GRZĘBSKI
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 02 wew. 108
tel. 52 585 15 03 wew. 108

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCKk
znacznik mapyKujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
logo i herb województwa kujawsko-pomorskiegoKPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
logotypy programu operacyjnego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego