Pracownia Ceramiki

Pracownia Ceramiki prowadzi szeroko zakrojoną edukację artystyczną poprzez prowadzenie kursów i szkoleń w dziedzinie ceramiki artystycznej i ludowej, warsztatów ceramicznych dla dzieci i młodzieży, zajmuje się także odtwarzaniem dawnych technik wykonywania ceramiki prehistorycznej – z różnych okresów – podczas prowadzonych corocznie warsztatów plenerowych na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Pracownia udziela również konsultacji artystycznych, porad merytorycznych istniejącym już pracowniom ceramicznym w instytucjach kultury naszego województwa a także pomaga w zakładaniu nowych pracowni. Pracownia znajduje się przy ul. Toruńskiej 28 w Bydgoszczy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami prowadzonych działań:

PROWADZONE SZKOLENIA I KURSY

 

Zapraszamy osoby dorosłe, które interesują się sztuką, do pogłębiania swoich zainteresowań. Pracownia Ceramiki organizuje szkolenia weekendowe i kursy w dziedzinie ceramiki i batiku (batik to starohinduska metoda barwienia tkanin z wykorzystaniem wosku pszczelego). Szkolenia i kursy przeznaczone są dla nauczycieli plastyki, instruktorów zatrudnionych w instytucjach kulturalnych i placówkach oświatowych oraz terapeutów zatrudnionych w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Domach Opieki Społecznej.

Weekdendowe szkolenie z ceramiki

Obejmuje 20 godzin lekcyjnych. W programie są podstawowe techniki lepienia w glinie małych form oraz techniki zdobienia ceramiki tradycyjnymi metodami – szkolenie pozwala na poszerzenie prowadzonych zajęć o nową dziedzinę sztuki jaką jest ceramika. Kursy prowadzone są w grupach nieprzekraczających 10 osób a powstałe prace są własnością autora, każdy może korzystać z autorskich projektów instruktora prowadzącego lub pracować w/g własnych projektów twórczych. W przypadku zebrania się grupy minimum 8 osób istnieje możliwość realizacji kursu poza siedzibą pracowni.


Kurs Ceramiki Artystycznej I stopnia

Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych. Przeznaczony jest dla nauczycieli, terapeutów i pracowników instytucji kulturalno-oświatowych. W programie przewidziano:

4 godziny - teoria

 • technologia przygotowania masy plastycznej
 • elementy schudzające glinę, topniki, domieszki organiczne i ich zastosowanie
 • technologia podnoszenia temperatury wypalania glinów budowlanych
 • przygotowanie angoby i jej skład
 • techniki zdobienia ceramiki

16 godzin - praktyka

 • technika lepienia naczyń ceramicznych systemem wałeczkowo-wstążeczkowym
 • technika lepienia naczyń prostych ku górze, rozszerzanych i zwężanych
 • lepienie kubków, wazonów i misek - pater
 • nauka doklejania elementów
 • technika lepienia form płaskich- obrazów ceramicznych z elementami płaskorzeźby i rzeżby
 • zdobienie naczyń ceramicznych z zastosowaniem angoby, reliefu wklęsłego oraz sqrafitto.

Informację o aktualnych naborach znajdziecie Państwo poniżej - w wydarzeniach i aktualnościach pracowni.


Kurs Ceramiki Artystycznej II stopnia

Kurs trwa 40 godzin lekcyjnych, obejmuje naukę lepienia form zoomorficznych, wieloelementowych, tworzenia obrazów ceramicznych, w trakcie kursu uczestnicy poznają technologię przygotowywania i stosowania szkliw ceramicznych, farb ceramicznych podszkliwnych i naszkliwnych, poznają podstawowe techniki wypalania ceramiki w piecach elektrycznych.  Kursy prowadzone są w grupach nieprzekraczających 10 osób a powstałe prace są własnością autora, każdy może korzystać z autorskich projektów instruktora prowadzącego lub pracować w/g własnych projektów twórczych. Szkolenie prowadzone jest wyłącznie w siedzibie Pracowni Ceramiki.


Kurs batiku artystycznego

Obejmuje 20 godzin lekcyjnych w trakcie których uczestnicy poznają podstawowe techniki wykonywania obrazów batikowych, m.in. przygotowanie barwników, odpowiednich mieszanek wosku pszczelego, narzędzi stosowanych do nanoszenia wosku na tkaniny oraz różnych technik barwienia. Kursy prowadzone są w grupach nieprzekraczających 10 osób a powstałe prace są własnością autora, każdy może korzystać z autorskich projektów instruktora prowadzącego lub pracować w/g własnych projektów twórczych. W przypadku zebrania się grupy minimum 8 osób istnieje możliwość realizacji kursu poza siedzibą pracowni. Informację o aktualnych naborach znajdziecie Państwo poniżej - w wydarzeniach i aktualnościach pracowni.

 

ZAJĘCIA / KLUBY ZAINTERESOWAŃ

 

Hobby Club

Osoby, które skończyły kurs ceramiki lub potrafią lepić zapraszamy na spotkania Hobby Club’u, gdzie w miłej atmosferze można realizować swoje twórcze wizje, zapewniamy wszystkie potrzebne do tego materiały, dysponujemy piecami ceramicznymi, różnymi gatunkami glinów, farbami oraz szkliwami, raz w roku staramy się pokazywać powstałe prace na organizowanej przez Pracownię wystawie, zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki w godz. od 16.00 do 19.00.


Grupa Twórcza

Osoby, które chcą się zrelaksować i twórczo realizować, ale nie zamierzają kończyć kursu, mogą uczestniczyć w zajęciach Grupy Twórczej, gdzie pod okiem instruktora będą tworzyć formy ceramiczne, zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godz. od 16.00 do 19.00.

 

POKAZY / ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

Pracownia Ceramiki organizuje również zajęcia edukacyjne dla dzieci poza siedzibą. Zajęcia pokazowe trwają dwie godziny lekcyjne, zapewniamy glinę i osobę prowadzącą. Chętnie prowadzimy warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży również podczas imprez plenerowych, prosimy o wcześniejsze umówienie terminów. Zapraszamy do kontaktu.

 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Polecamy:

Pracownię prowadzi:

 

ADRIANA WITUCKA
adrianawadi@hotmail.com
tel. 601 166 145

Pracownia jest częścią działu artystycznego.

Kierownik:
Julia Rauhut
julia.rauhut@kpck.pl


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01