Projektowanie w kulturze

Zakończyliśmy pierwszą część szkoleń dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Wydziału Humanistycznego. Warsztaty były pokłosiem spotkań interdyscyplinarnego zespołu w ramach „Programu Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – nowy model kształcenia na Wydziale Humanistycznym”. Współpraca naszego Ośrodka z Biurem Karier UKW oraz Instytutem Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW zaowocowała szkoleniami z zakresu: negocjacji, networkingu w kulturze, prospectingu, umów barterowych w kulturze, pisania biznesplanu i marketingplanu oraz poszukiwanie źródeł finansowania projektów. Cykl szkoleń zakończył warsztat w ramach „Czwartków z Biurem Karier” – „Humanista na rynku pracy – potrzebny czy niepotrzebny„. Był on podzielony na dwa bloki: umiejętności społeczne oraz umiejętności managerskie. Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca zaowocuje także innymi wspólnymi przedsięwzięciami.
 
Szkolenia prowadził Julian Waszak.

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01