Szkolenia dla studentów UKW

Szanowni Państwo, w ramach współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przygotowaliśmy warsztaty dla studentów kierunków humanistycznych. Przygotowane warsztaty są pokłosiem spotkań interdyscyplinarnego zespołu w ramach „Programu Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – nowy model kształcenia na Wydziale Humanistycznym”. Spotkania dotyczyły współpracy z biznesem i pracodawcami w kierunku poszukiwania nowoczesnych ścieżek kształcenia studentów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Warsztaty zostały przygotowane w ramach „Czwartków z Biurem Karier” oraz przedmiotu „Projektowanie w kulturze” prowadzonego przez dr Aleksandrę Norkowską z Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. Warsztaty poprowadzi Julian Waszak, główny specjalista w pracowni działań na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Harmonogram:

  • Negocjacje i networking w kulturze
  • Prospecting i umowy barterowe w kulturze
  • Biznesplan i poszukiwanie źródeł finansowania projektu
  • Humanista na rynku pracy – potrzebny czy niepotrzebny?

Czwartki z Biurem Karier UKW: http://www.biurokarier.ukw.edu.pl/cms/aktualnosci/515/Czwartki_z_Biurem_Karier_cykl_szkolen


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01