3 grudnia 2021 (piątek) godz. 18:00

BYDGOSZCZ PRZEMYSŁOWA DAWNIEJ I DZIŚ. Przemysł bydgoski jako produkt kulturalny i turystyczny

Zapraszamy na spotkanie z redaktorami i autorami zbioru studiów pt. „Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś. Przemysł bydgoski jako produkt kulturalny i turystyczny”. Spotkanie odbędzie się w piątek, 3 grudnia 2021 o godz. 18:00 w Salonie Hoffman KPCK w Bydgoszcz, pl. Kościeleckich 6. Współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy. Wstęp wolny. 

Geneza książki sięga 2018 roku. Wówczas włodarze Bydgoszczy doceniając znaczenie dziedzictwa przemysłowego ogłosili rok 2018 Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. W ramach tego szczególnego roku, jesienią, w Muzeum Wodociągów, w Hali Pomp przy ul. Gdańskiej 242, odbyła się popularno-naukowa konferencja „Znaki – Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś. Przemysł Bydgoszczy jako produkt kulturalny i turystyczny”. Podczas konferencji, dwudziestu trzech prelegentów opowiadało o rozwoju bydgoskiego przemysłu na przestrzeni dwóch minionych wieków oraz jego wpływie na życie mieszkańców. Organizatorami konferencji były Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o. (MWiK) i Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, zaś współorganizatorami: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz bydgoskie uczelnie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki.

Wygłoszone wówczas referaty dały podstawę do przygotowania publikacji, która otrzymała pozytywną opinię recenzentów: Rektora UKW – prof. dr. hab. Jacka Woźnego oraz prof. dr. hab. inż. Andrzeja Tomporowskiego z PBŚ. Skład i druk książki przy dofinansowaniu przez MWiK jest dziełem Wydawnictwa Uczelnianego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

W książce znalazło się dwanaście tekstów autorstwa: Arkadiusza Kalińskiego, Andrzeja Borsuka, Ryszarda Chodyny, Bogny Derkowskiej-Kostkowskiej, Bartłomieja Bromberka, Adama Koseckiego, Tomasza Sypniewskiego oraz pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – Zbigniewa Zyglewskiego, Wojciecha Tomasika, Katarzyny Grysińskiej-Jarmuły, Sławomira Kamosińskiego i Agnieszki Wysockiej. Zróżnicowane podejście do nakreślonej w książce tematyki (techniczne, społeczne, gospodarcze, artystyczne, historyczne) pozwala spojrzeć „świeżym okiem” na kilka aspektów przemysłu bydgoskiego, utrwalonych w życiu miasta dawniej i dzisiaj.

Zapraszamy do bezpłatnego pobrania publikacji w formacie PDF – kliknij.


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01