19 marca 2019 (wtorek) godz. 18:00

„Egzystencja, metafizyka i kultura”

Serdecznie zapraszamy 19 marca 2019 o godz. 18.00 do Salonu Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na spotkanie z Kazimierzem Świegockim, poetą, eseistą, filozofem i literaturoznawcą, którego twórczości poświęcona jest, wydana w październiku 2018 roku książka pod redakcją Roberta Mielhorskiego i Doroty Utrackiej. Spotkanie z autorem, jego pisarstwem i redakcją wydawnictwa poprowadzi Marek Kazimierz Siwiec. Wieczór uświetni wystawa autorstwa Jacka Solińskiego i Jana Kaji. 

Egzystencja, metafizyka i kultura w pisarstwie Kazimierza Świegockiego to drugi w porządku, po Poezji i egzystencji (1999), tom monograficzny poświęcony temu twórcy. Traktujemy z założenia wielokierunkowy dorobek [autora Kamienia i czasu] jako jedną, koherentną całość: począwszy od pojedynczego wiersza, a skończywszy na historycznoliterackich rozprawach, esejach czy autointerpretacjach. Dlatego też niniejsza wieloautorska praca, zestawiająca głosy badaczy z różnych ośrodków (i krajów nawet), reprezentujących różne szkoły metodologiczne, jest z gruntu polifoniczna. […] poezja i artystyczny światopogląd Kazimierza Świegockiego są konsekwentnym wołaniem o racje klasycznego piękna w nieklasycznym świecie estetycznych i aksjologicznych ambiwalencji; wołaniem o ludzkie prawo ewoluowania na drodze ku wartościom. Nie zrozumiemy jednak istoty tego pisarstwa, jeśli pominiemy jego naczelny, najważniejszy postulat – postulat aksjologiczny wobec obecnej sytuacji panującej w świecie idei i hierarchii potrzeb duchowych współczesnego człowieka.

(Od Redaktorów)

Kazimierz Świegocki – ur. w 1943 roku we wsi Łopatki k. Lasku, poeta, krytyk literacki, eseista, filozof, literaturoznawca. Ukończył studia polonistyczne na UŁ i filozoficzne na UW, gdzie się następnie doktoryzował na Wydziale Polonistyki; uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Humanistycznym UMK. Współorganizował wystąpienia studenckie w marcu 1968 roku na UŁ. Debiutował w prasie w roku 1959, książką w 1974 (zbiór Genealogia). Ogłosił w sumie 5 tomów wierszy, ponadto Poezje wybrane w serii „Biblioteka Poetów” LSW (2004) oraz Kamień i czas. Wiersze, poematy, eseje (2014). Wybory jego wierszy ogłoszono w przekładach na język rosyjski i białoruski, utwory tłumaczono także na języki: angielski, czeski, francuski serbski i ukraiński. Opublikował tomy naukowe i eseistyczne: Światopogląd poetów ziemi (1996), Od romantyzmu do postmodernizmu. Wybrane szkice literackie 1970–2003 (2006, nominacja do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida), Człowiek wobec Boga i świata w poezji (2006), Norwid i poeci Powstania Warszawskiego (2007, Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida), Wizje człowieka w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana (2009, 2013). Otrzymał Nagrodę irn. Zygmunta Krasińskiego w dziedzinie poezji religijnej i metafizycznej (XXIII Warszawska Jesień Poezji, 1994), Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka za poezję i prace norwidologiczne (2007). Jego twórczości poświęcono pokonferencyjny tom Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego. Studia – szkice – interpretacje (1999).

Robert Mielhorski – historyk literatury, poeta, krytyk literacki, prozaik  oraz profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Współautor tomu Egzystencja, metafizyka i kultura.

Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego na stałe wpisała się w pejzaż kulturalny miasta. Na jej wizerunek złożyły się wieloletnie doświadczenia działalności wydawniczej i ekspozycyjnej obejmującej sztukę figuratywną o przesłaniu metaforycznym, sztukę konceptualną, ekspresjonizm, malarstwo metafizyczne, poezję wizualną, sztukę poczty, sztukę książki, sztukę związaną z szeroko rozumianym sacrum. Galeria Autorska to przenikające się formy z zakresu: plastyki, fotografii, konceptualizmu, poezji, literatury, teatru, muzyki i filozofii. Zaprezentowany wybór prac będzie można oglądać do 24 marca 2019.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCKk
znacznik mapyKujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
logo i herb województwa kujawsko-pomorskiegoKPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
logotypy programu operacyjnego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego