14 czerwca 2019 (piątek) godz. 13:00

Finał XV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu”

Serdecznie zapraszamy do Salonu Hoffman KPCK, 14 czerwca 2019 o godz. 13.00, na finał XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu”, tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod  hasłem „Zabytki architektury drewnianej w województwie kujawsko-pomorskim”. 

Konkurs adresowany był do młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 18 lat z regionu kujawsko-pomorskiego. Jego ideą było zainteresowanie młodzieży historią ich najbliższego otoczenia, rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań historią regionu i jego dziedzictwem kulturowym. Tegoroczna edycja miała na celu zwrócenie uwagi na niezwykłe z racji swej specyficznej, drewnianej konstrukcji obiekty zabytkowe, które dość licznie zachowały się na naszym terenie, w tym budynki mieszkalne, obiekty sakralne, obiekty architektury przemysłowej jak wiatraki, młyny i wiele innych, często pozostające w bardzo złym stanie technicznym. Przybliżenie ich historii staje się nie tylko szansą na przywołanie losów często nie znanych bliżej zabytków, ale też okazją aby zaakcentować potrzebę ich ratowania i poddania pracom konserwatorskim, a czasem po prostu zatrzymanie w czasie historii obiektów, które właśnie „odchodzą”, znikają bezpowrotnie z pejzażu miast i wsi. Szczególnie istotna była dokumentacja fotograficzna będąca być może ostatnim śladem istnienia tych obiektów, dlatego też uroczystości towarzyszyć będzie wystawa fotografii laureatów konkursu

Konkurs od początku, tj od 2005 roku objęty był patronatem Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Honorowy patronat nad konkursem objęli również Kujawsko–Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, zaś patronat medialny sprawowali: Polskie Radio Pomorza i Kujaw oraz Telewizja Polska SA Oddział w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego