5 marca 2020 (czwartek) godz. 10:00

Finał XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej

Na scenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy prezentowane będą utwory poetów związanych z regionem. Powołane przez organizatora jury oceni dobór i rozumienie tekstu, pomysłowość interpretacji i dykcję, opanowanie tekstu i ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Jego celem jest przede wszystkim zachęcenie młodych ludzi do odkrywania twórczości poetów związanych z województwem kujawsko-pomorskim, ale także rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz inspirowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Laureaci otrzymają, poza nagrodami rzeczowymi, dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Organizator: V Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Honorowy patronat: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Partnerzy: City Hotel Bydgoszcz

Z przyczyn niezależnych od organizatora finał XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej odbędzie się w City Hotel Bydgoszcz przy ul. 3 Maja 6.

Wstęp wolny.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego