13 kwietnia 2021 (wtorek) godz. 18:00

Literatura w centrum: Grzegorz J. Grzmot-Bilski   

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu poświęconego literaturze, którego partnerem jest Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy. Bohaterem wieczoru będzie Grzegorz J. Grzmot-Bilski, z którym spotkamy się w związku z wydaną przez niego w styczniu 2021 książką „Niebieski argonauta”. Spotkanie poprowadzi Bartłomiej Siwiec.

Na wydarzenie zapraszamy wyłącznie online – start transmisji godz. 18.00 na Youtube.com/kpckbydgoszcz

Grzegorz Jerzy Grzmot-Bilski, ur. 10.03.1964 w Bydgoszczy, filozof i poeta. Doktorat z filozofii obronił w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1994). Przez wiele lat pracował jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest autorem książek poświęconych filozofii: „Idea racjonalności w filozofii A.N. Whiteheada (1996), „W poszukiwaniu syntezy. Między wiarą a rozumem” (2004), „Bierdiajew i problem wolności” (2010). Opublikował także książki poetyckie: „Z powrotem do życia” (2003), „Nim spłonę w świetle” (2011), „Przebóstwienie” (2015), „Sprzedawca kawy” (2019), „Niebieski argonauta” (2021). Działał aktywnie w fundacji na rzecz powołania w Bydgoszczy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jest współtwórcą ogólnopolskiego Czasopisma Filozoficznego „Filo-Sofija”, członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz przewodniczącym Komisji Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

Grzegorz J. Grzmot-Bilski roztrząsa sprawy, które być może powinny pozostać poza refleksją liryczną, poza poetyckim zamyśleniem. A jednak w tym, co pisze, jest coś, co brzmi autentycznie, choćby ze względu na bagaż indywidualnych doświadczeń wplecionych w wiersz, choćby ze względu na to, że poeta jasno komunikuje, że został niczym biblijny Hiob wystawiony na najcięższe próby i przetrwał właśnie dzięki poezji i wyznawanym wartościom, że poezja jest dla niego cichą przystanią, a wartości opoką, które chronią przed okropnościami świata. Ta szczerość poety jest niezwykle ważna, a wiersze nasycone duchową treścią są świadectwem toczonej walki”.

Bartłomiej Siwiec, fragment recenzji.

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCKk
znacznik mapyKujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
logo i herb województwa kujawsko-pomorskiegoKPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
logotypy programu operacyjnego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego