28 kwietnia 2022 (czwartek) godz. 18:00

LVIII Spotkanie z Historią u Hoffmana: „Kto budował Bydgoszcz w czasach zaboru pruskiego”

Ze względów niezależnych od organizatorów, zaplanowany na 28 kwietnia 2022 wykład „Policja Państwowa w Bydgoszczy w okresie dwudziestolecia międzywojennego” zostaje odwołany. W zamian zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią na prelekcję Bogny Derkowskiej-Kostkowskiej „Kto budował Bydgoszcz w czasach zaboru pruskiego”

Na przestrzeni tak zwanego długiego XIX wieku w Bydgoszczy wykształciło się szerokie środowisko budowlane. Złożone było z urzędników zatrudnionych w wydziałach budowlanych miasta oraz regencji, a także mistrzów murarskich i ciesielskich, budowniczych, architektów i przedsiębiorców budowlanych. Ludzie ci projektowali, nadzorowali i realizowali poszczególne budynki tworząc nawarstwiający się, zróżnicowany stylistycznie krajobraz architektoniczny Bydgoszczy. Prelekcja będzie próbą przybliżenia środowiska, które budowało szybko rozwijające się miasto.

Wstęp wolny


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01