9 grudnia 2022 (piątek) godz. 18:00

Piękna nasza Polska cała: Poznańscy Bambrzy – historia niezwykła, wernisaż wystawy i prelekcja

W XVIII wieku w wyniku zarazy wsie leżące wokół Poznania zostały wyludnione i zniszczone, a tym samym Poznań został pozbawiony znaczących źródeł dochodów. Aby zasiedlić i odbudować wsie władze miasta wydały odezwę skierowaną do Bambergu w południowej Frankonii, która miała zachęcić osadników zza zachodniej granicy do osiedlenia się w podpoznańskich wsiach (obecnie wsie te stanowią dzielnice Poznania).

W latach 1719–1753 kilkoma falami przywędrowali do wielkopolski rolnicy z Bambergu i od swego miejsca zamieszkania nazwani zostali Bambrami. Bambrzy i ich potomkowie wnieśli w kulturę wsi podpoznańskich wiele nowych zasad związanych z uprawą roli, pożywienia, budownictwa, jak również nową obrzędowość i piękne stroje.

Ich obecność na ziemiach Wielkopolski to historia barwna i zaskakująca. Piękny pomnik Bamberki na Starym Rynku w Poznaniu to dowód ich asymilacji, a jednocześnie zachowania tradycji i własnej tożsamości.

Zapraszamy do Salonu Hoffman na wystawę i spotkanie z przedstawicielami poznańskich Bambrów.

Wystawę można oglądać do 4 stycznia 2023 w godzinach pracy instytucji. Z uwagi na ekspozycję w wielofunkcyjnej przestrzeni Salonu Hoffman sugerujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny: 52 585 15 01, 52 585 15 06. 

wstęp wolny


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01