7 marca 2019 (czwartek) godz. 17:00

Promocja antologii NASZE NIEPODLEGŁOŚCI

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy, serdecznie zapraszamy do Salonu Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na promocję antologii „NASZE NIEPODLEGŁOŚCI”. Swoje wiersze zamieścili w niej: Alicja Maria Kuberska, Alina Rzepecka, Andrzej Walter, Barbara Dombrowska-Pietrzykowska, Bartłomiej Siwiec, Bogumiła Maleta, Damian Dawid Nowak, Dorota Nowak, Franciszek Kamecki, Grażyna Wojcieszko, Grzegorz J. Grzmot-Bilski, Grzegorz Musiał, Helena Dobaczewska-Skonieczka, Iwona Świerkula, Jan Pomin, Jan Wach, Jarosław Jakubowski, Jarosław Stanisław Jackiewicz, Jerzy Lesław Ordan, Joanna Gładykowska, Jolanta Baziak, Kazimierz Rink, Krystyna Mazur, Krystyna Wulert, Lucyna Siemińska, Łucja Dudzińska, Maciej Krzyżan, Małgorzata Grajewska, Marek Czuku, Marek Kazimierz Siwiec, Mariusz Robert Stoppel, Mieczysław Wojtasik, Paweł Szydeł, Piotr Wiesław Rudzki, Radosław Sokołowski, Stefan Pastuszewski, Tomasz Fąs, Wiesław Trzeciakowski, Wiesława Barbara Jendrzejewska, Wojciech Banach, Wojciech Gawłowski, Zdzisław Pruss. Spotkanie z udziałem autorów odbędzie się 7 marca 2019 o godz. 17.00. Wstęp wolny.

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Bydgoszczy.

W listopadzie 2018 r. świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale z tych 100 lat, wolni byliśmy zaledwie 50. Tak się stało, że symboliczna jest data 11 listopada 1918 r., kiedy to Rada Regencyjna przekazała swoje cywilne i wojskowe kompetencje Józefowi Piłsudskiemu. Ponadto w Compiègne podpisano rozejm kończący I wojnę światową. To był początek wyboistej drogi ku wolności, trzeba było stawić czoła sąsiadom, a później bić się z najbardziej niebezpiecznym wrogiem — z Rosją Sowiecką. Bitwa warszawska została później uznana za 18. najważniejszą bitwę w dziejach świata, ale to tylko podniosłe słowa. Dla Polski była to bitwa o być albo nie być. Dwadzieścia lat później 1 września 1939 r. o godz. 4.45 na polską składnicę wojskową na Westerplatte posypały się niemieckie bomby. Ale ani ponad 5-letni okres okupacji niemieckiej, ani później 45 lat sowieckiego zniewolenia nie złamały hartu narodu polskiego. Do dziś historycy spierają się, co w istocie było początkiem końca komunizmu, systemu obcego i narzuconego nam siłą. Być może była to powszechna nienawiść do junty generała Jaruzelskiego, który nie bał się podnieść ręki na własny naród, a być może coś zgoła innego, co nazywa się czynnikiem zewnętrznym (np. rozpoczęcie pierestrojki przez Michaiła Gorbaczowa, katastrofa w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, antykomunistyczna i bardzo konsekwentna polityka amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana). Na pewno istotna była pielgrzymka, jaką w czerwcu 1987 r. Jan Paweł II odbył do ojczyzny. Wtedy też, w słynnym kazaniu na Westerplatte, powiedział słowa, które wielu rodakom dały nadzieję: „Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”. Te wspaniałe słowa do dziś wydają się pozostawać aktualne. Być może poeci też mają swój znaczący udział w obaleniu muru, być może ich twórczość jeśli nie dokonała wyłomu to chociaż skruszyła kilka cegieł. Bo jak powiedział Zbigniew Herbert w nieśmiertelnym wierszu Przemiany Liwiusza: „Mój ojciec wiedział dobrze i ja także wiem / że któregoś dnia na dalekich krańcach / bez znaków niebieskich I w Panonii Sarajewie czy też w Trebizondzie w mieście nad zimnym morzem / lub w dolinie Panszir / wybuchnie lokalny pożar / i runie imperium”. Bardzo dziękujemy Poetkom i Poetom z całej Polski za przesłanie wierszy. W nich odbija się nasza historia, tradycja, symbolika, nasze upadki i traumy, ale też nieustępliwość i heroizm. Odbijają się też pragnienia, a nawet marzenia o tym, żeby nigdy więcej nie powtórzyły się tamte potworności. Poetki i poeci pięknie piszą nie tylko o wielkiej historii, pisanej przez duże „H”, ale o tej lokalnej, czy wręcz rodzinnej. Osobiste spojrzenia na przeszłość wydają się zresztą najbardziej interesujące. Bo wiersze, pisane o sobie i najbliższej rodzinie, przede wszystkim dużo mówią o nas samych, o naszym przywiązaniu do wolności i niepodległości.

Wojciech Banach
Bartłomiej Siwiec

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego