6 lutego 2019 (środa) godz. 18:00

Szlakiem miejsc pamięci – przełomowe lata 1918-1920 – promocja przewodnika

6 lutego 2019, o godz. 18.00 do Książnicy Kopernikańskej w Toruniu (ul, Słowackiego 8), na spotkanie promujące nasz przewodnik „Szlakiem miejsc pamięci – przełomowe lata 1918-1920” . Wstęp wolny.

Seria „Kierunek kujawsko-pomorskie” to popularnonaukowe, tematyczne przewodniki przedstawiające zabytki i historię naszego województwa, przygotowywane przez zespół Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. „Szlakiem miejsc pamięci – przełomowe lata 1918-1920” to trzecia publikacja tej serii. Autorzy Lech Łbik i Krystian Strauss opisali blisko 130 ogólnodostępnych pomników, tablic, mogił żołnierskich z 80 miejscowości województwa, które upamiętniają: odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 roku, powstanie wielkopolskie, przyłączenie do Polski ziem dawnego zaboru pruskiego w styczniu 1920 roku oraz wydarzenia związane z wojną polsko-bolszewicką. Część obiektów to współczesne rekonstrukcje.

mgr Lech Łbik – historyk, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktorant na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, autor artykułów poświęconych historii regionu, specjalizuje się m.in. w badaniach nad dziejami średniowiecza oraz kwerendach w zakresie architektury i urbanistyki.

mgr Krystian Strauss – historyk, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizuje się w historii regionu oraz historii Ormian polskich.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego