23 stycznia 2020 (czwartek) godz. 17:00

Spotkanie z Barbarą Jendrzejewską

Zapraszamy na spotkanie z Barbarą Jendrzejewską – polonistką, poetką, pisarką, publicystką i animatorką kultury związaną z Bydgoszczą prywatnie i zawodowo od ponad 30 lat. Jako poetka debiutowała w 1986 w Polskim Radiu w Bydgoszczy cyklem wierszy pt. Studium dłoni, debiut prasowy miała w gazecie „Fakty” w roku 1987. Wydała osiem zbiorów liryków i dwie książki prozatorskie.

Jest laureatką ogólnopolskich  konkursów  literackich w dziedzinie  poezji i prozy. Drukowała w wielu pismach i w licznych almanachach. Artystka od 2007 prowadzi Kawiarnię Literacką w Domu Kultury „Modraczek” w Bydgoszczy, zredagowała jej trzy almanachy: Poeci na Wyżynach (2009), Ta podróż trwa… (2013) i Poetyckie Ogrody (2015), gościła dotąd 126. poetów z całej Polski. Trzykrotnie otrzymała Stypendium przyznawane przez Prezydenta Bydgoszczy dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.

Urodzona w Tucholi twórczyni jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich i RSTK. Ukończyła filologię polską i bibliotekoznawstwo oraz podyplomowe: dziennikarstwo, psychologię i filozofię (opublikowała ponad 200 artykułów w pismach specjalistycznych). W 2013 została wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2017 otrzymała Nagrodę Prezydenta Bydgoszczy za twórczość i działalność na rzecz kultury.

Wstęp wolny.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego