10-28 lutego 2022 (czwartek-poniedziałek)

„Staroobrzędowcy – religia niewymarła” -wystawa fotografii w ramach cyklu „Piękna nasza Polska cała”

Staroobrzędowcy to odłam religii prawosławnej, której początki sięgają XVII wieku, a jej wyznawcy obrzędowość swoją opierają na liturgii sprzed reformy Nikona. Na ziemie polskie przybyli w II połowie XVIII wieku z terenów dzisiejszej Rosji uciekając przed prześladowaniami. Dziś zanikająca populacja Starowierców szacowana jest na około 1300 osób, skupionych głównie w województwie podlaskim i warmińsko- mazurskim. Są silnie zaangażowaną religijnie społecznością, żyjącą z nietłumionym poczuciem nadciągającego końca świata, dla której wiara w  ich ziemskiej wędrówce ma zasadnicze znaczenie. Ponad dobra materialne przedkładają życie duchowe. Rzadko dopuszczają do siebie innowierców. „Staroobrzędowcy – religia niewymarła” jest pierwszym, autorskim projektem Kolektyw LUX wywodzącego się z Lubelskiej Szkoły Fotografii. Jego realizacja przebiegała we współpracy z prof. dr hab. Zoją Jaroszewicz – Pieresławcew, z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, przez wiele lat prowadzącą badania naukowe w  społeczności Staroobrzędowców, oraz z Krzysztofem Snarskim, kustoszem muzeum w Suwałkach, z którym to spotkanie uświetni nasz wernisaż. Gorąco zapraszamy.

Wystawa dostępna dla zwiedzających do 28 lutego 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01