25 września 2022 (niedziela) godz. 10:00

Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego, Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych 2022

Spotkanie gromadzi twórców z województwa kujawsko-pomorskiego, działających w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym, mających w swoim repertuarze widowiska obrzędowe nawiązujące do lokalnych tradycji naszego regionu oraz gawędy i tradycję śpiewu ludowego.

Celem spotkań jest uwrażliwienie młodego pokolenia na kulturę, historię i obyczajowość Kujaw i Pomorza, pielęgnowanie lokalnych tradycji (zachowanie gwary, tradycyjnego ubioru i stylu własnego regionu) oraz przekazywanie wzorów, ocalenie od zapomnienia najcenniejszych tradycji, obrzędów, dorocznych i rodzinnych zwyczajów oraz autentycznego repertuaru. Spotkania inspirują teatry amatorskie, gawędziarzy i śpiewaków do korzystania z dorobku kultury ludowej oraz go popularyzują.

Program:

 • 10.00 – 10.30 – Przyjazd uczestników do Gminnego Osrodka Kultury w Osiecinach, ul. Wojska Polskiego 21
 • 10:30 – 10:40 – Uroczyste rozpoczecie Wojewódzkiego Spotkania Teatrów Obrzedu Ludowego, Gawedziarzy I Spiewaków Ludowych
 • 10:40 – 11:25 – Teatr Ludyczny – Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce „Syn Chama” – teatr obrzedowy, wystep poza konkursem
 • 11:30 – 14:30 Prezentacje konkursowe (zajecia panelowe dla instruktorów po zakonczeniu kazdego przedstawienia)
  • Jadwiga Maciejewska z Baruchowa – spiewaczka ludowa
   „Kujawiaczek”
   „Motyw Kujawski”
  •  Zbysław Balcerowski z Osiecin – spiewak ludowa
   „Chłopek Ci jo chłopek”
   „A kiej Pójde na Bachorzum”
  • Jadwiga Skowronska z Włocławka – gawedziarka
   „Jak to downi na Kujawach z tum wielkum miłoscium bywało”
  • Zofia Adamczyk z Włocławka – gawedziarka
   „Stara Panna”
  • Antoni Benedykt Łukaszewicz z Kowala – gawedziarz
   „O dwóch dziedziczkach co pogrzeb miały i ozyły”
   PRZERWA 12:10 – 12:45
  • Teatr Obrzedu Ludowego „Zaboracy” działajacy przy Centrum Kultury
   i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach – teatr obrzedowy
   „Kaszubskie abecadło, co z woza spadło”
  • Zofia Schmidt z Radojewic – gawedziarka
   „Telefon”
  • Aleksandra Laskowska z Inowrocławia – gawedziarka
   „w Kosciele”
  • Ewa Kowalczyk z Radojewic – spiewaczka ludowa
   „Oztwórz Matko z hoczyka”
   „Przed tymi domeczkim”
  • Danuta Kaczmarek ze Smiłowic – spiewaczka ludowa
   „Na Marysi polu”
   „Zeby nie Marysia, nie ozeniłbym sie”
   „Kasia od wody”
  • Klub Seniora „Kujawy Bachorne Nowe” działajacy przy
   Gminnym Osrodku Kultury wOsiecinach – teatr obrzedowy
   „Wincowe u dziedzica na Kujawach”
 • 14:30 – 16:00 Obrady Jury
 • 14:30 – 16:00 Pozakonkursowe prezentacje artystyczne
 • 16:00 – 16:30 Odczytanie werdyktu Jury, wreczenie nagród i zakonczenie przegladu

Przegląd odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach. Wstęp wolny.


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01