29-30 września 2022 (czwartek-piątek)

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Architektura Miast”.

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „ARCHITEKTURA MIAST”. Za zamkniętymi drzwiami. Wystrój wnętrz w XIX i XX wieku.

29-30 września 2022 r.,  Salon Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

 

IDEA KONFERENCJI

Dziesiąta z kolei konferencja z cyklu „Architektura miast” będzie okazją do zaprezentowania „niewidocznego”, ukazania tego, co skrywa się za zamkniętymi drzwiami i wielokrotnie bywa traktowane marginalnie lub całkiem pomijane przy okazji omawiania architektury pojedynczych obiektów i całych zespołów. Przedmiotem rozważań będzie wystrój wnętrz budynków mieszkalnych, ale również użyteczności publicznej wzniesionych w XIX i XX wieku.

Założeniem konferencji jest zwrócenie uwagi na elementy aranżacji wnętrz bezpośrednio powiązane ze strukturą architektoniczną budynków, które stanowią o ich stylistyce, charakterze, reprezentacyjności czy funkcjonalności. Zamiarem organizatorów jest ukazanie przemian w zakresie kreowania wyglądu wnętrz w XIX i XX wieku i zaproszenie badaczy do przedstawienia tej problematyki z perspektywy pojedynczego zabytku lub kilku obiektów, a także w szerszym przekrojowym ujęciu. W obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej szczególnie interesujące wydają się: sienie, hole, klatki schodowe, czy pokoje przyjęć, które kształtowano w zależności od panującej mody i potrzeb użytkownika. Spektrum tematów obejmuje wystrój luksusowych kamienic, czy willi doby historyzmu, ale też odmienne w charakterze wnętrza czasu secesji, modernizmu czy funkcjonalizmu. Zwraca uwagę na wnętrza strojne i te minimalistyczne, dające wyraz zamiłowaniu do przepychu i te tchnące oszczędną elegancją, aranżowane indywidualnie lub w oparciu o powtarzalne wzory. Pozwala też przyjrzeć się projektom i ich autorom oraz wykonawcom prac, a nadto stosowanym materiałom wykończeniowym. Okazją do pokazania wnętrz z perspektywy historyków sztuki i architektury, konserwatorów zmagających się z zachowaniem i przywracaniem ich dawnej świetności, ale też architektów i projektantów wnętrz.

Za zamkniętymi drzwiami różnorodnych stylistycznie budynków, tak mieszkalnych jak i publicznych, skrywają się wnętrza doskonale zachowane lub silnie zmodernizowane. Wszystkie stanowią wartościowy materiał do badań nad powiązanym ze strukturą architektoniczną wystrojem, na który składają się posadzki, boazerie, balustrady schodowe i konstrukcje klatek schodowych, sztukaterie, polichromie, ceramiczne i kamienne okładziny, witraże, ale też piece, windy, grzejniki i inne detale będące dziełem stolarzy, kamieniarzy, ślusarzy, kowali, malarzy, witrażowników, czy szklarzy.

CELE KONFERENCJI

Celem konferencji jest ukazanie, jak proces zmian stylów w architekturze zwłaszcza XIX i 1. połowy XX wieku postępował w przypadku wnętrz. Jak zmieniały się gusty i oczekiwania inwestorów, jak zmieniało się podejście projektantów do aranżacji przestrzeni wspólnych, jak kształtował się repertuar materiałów i rozwiązań technologicznych znajdujących zastosowanie w aranżowaniu i wykańczaniu wnętrz. Zamierzeniem konferencji jest również pokazanie projektantów, wykonawców oraz wytwórców detali sztukatorskich, kamieniarskich i ceramicznych. Ponadto celem konferencji jest zwrócenie uwagi na niepokojące zjawisko zastępowania dawnego wystroju nowym. Wielokrotnie przy okazji remontów, bez udokumentowania, skuwane bywają sztukaterie, zamalowywane polichromie, usuwane witraże, wymieniane posadzki, a nawet całe klatki schodowe. Skutkuje to często niszczeniem zabytkowych wnętrz. Są też pozytywne przykłady poddawania wnętrz remontom konserwatorskim lub z zachowaniem fragmentów pierwotnego wystroju. Jak zatem chronić, zachowywać, dokumentować i przywracać zabytkowy wystrój wnętrz? Celem konferencji jest nie tylko prezentacja wszelkich zagadnień dotyczących wystroju wnętrz, ale i poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania. Zamiarem organizatorów jest pokazanie tego co skrywa się za zamkniętymi drzwiami w szerokim, interdyscyplinarnym ujęciu.

Podstawowym celem konferencji jest przedstawienie zagadnień dotychczas nie prezentowanych i najnowszych wyników badań związanych z zaproponowanym tematem. Przybliżone zagadnienia powinny dotyczyć przede wszystkim architektury z obszaru Polski, w tym tematów związanych z regionem kujawsko-pomorskim, ale również zjawisk w architekturze europejskiej.

Konferencja stanowi kontynuację cyklu zainicjowanego w 2008 roku pod tytułem „Architektura Miast”. Od 2016 roku tematyczne sesje naukowe odbywają się we wrześniu każdego roku i są okazją do zgłębiania zagadnień z zakresu architektury XIX i XX wieku ukierunkowanych tematem przewodnim. Dotychczas podejmowane były takie tematy jak np. architektura sakralna, szpitalna, tereny zielone, architekci w miastach czy architektura poprzemysłowa.

Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydarzenie objęte patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich.

 

Informacje organizacyjne

 • Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
 • Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zabytki@kpck.pl do 5 września 2022 roku. POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA
 • O zakwalifikowaniu się na konferencję zawiadomimy Państwa do 12 września 2022 roku.
 • W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, afiliację, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, tytuł referatu i krótkie streszczenie wystąpienia (ok. 600 znaków).
 • Opłata konferencyjna, obejmująca koszt wydawnictwa pokonferencyjnego, dla prelegentów wynosi 150 zł. Faktura, z 30-dniowym terminem płatności, zostanie wystawiona po zakwalifikowaniu się uczestnika na konferencję.
 • Na każde wystąpienie przewidujemy 20 minut.
 • Aktualności dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej pl.
  Informacje na temat wydarzenia można również śledzić na naszym profilu na Facebooku – facebook.com/pracownia dziedzictwa kulturowego kpck
 • Pytania prosimy kierować na adres email: zabytki@kpck.pl lub na numer telefonu:
  52 585 15 02. Osoba do kontaktu: dr Mateusz Soliński.

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01