Zebranie Klubu Seniora „Złota Jesień”

22 marca 2018 w Salonie Hoffman odbyło się zebranie Klubu Seniora „Złota Jesień” działającego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy od 50 lat. Klub Seniora „Złota Jesień” powstał w 1965 r z inicjatywy kierownika Działu Pracy Środowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury (obecnie KPCK) Leona Kowalskiego. Pierwszym przewodniczącym klubu był Gracjan Maślankowski. Klub działa do dnia dzisiejszego w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury ma wieloletnią tradycję w kultywowaniu działalności w środowisku lokalnym seniorów. Klub ze względu na różnorodność proponowanej oferty można określić jako prężnie działający. Wielokrotny laureat konkursów na „Najlepszy Klub Seniora”.

Klub może się pochwalić organizacją różnych zabaw tematycznych oraz występami chętnie zapraszanych Zespołów. Obecnie Klub spotyka się w każdy poniedziałek w Restauracji „Tango”, a prezesem jest znana i lubiana, charyzmatyczna liderka Teresa Macioszek. Przy klubie działają Zespół wokalny „Tercja” i Zespół wokalny „Niespodzianka”.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego