Zmarł Lech Łbik

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Lecha Łbika, serdecznego kolegi, znakomitego historyka, przez niemal trzydzieści lat związanego z Pracownią Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Lech Łbik był wyjątkowej klasy naukowcem zaangażowanym w prace badawcze nad historią regionu kujawsko-pomorskiego i popularyzację wiedzy historycznej. Dzięki ogromnej skrupulatności i dociekliwości rozpoznał szereg tematów, wprowadzając jedne do nauki, a inne, wdając się w dyskurs z wcześniejszymi badaczami, uzupełniając i weryfikując. Wyniki swoich badań historycznych opublikował w dziesiątkach artykułów, które ukazały się na łamach: „Kroniki Bydgoskiej”, „Materiałów do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, „Kalendarza Bydgoskiego”, „Baszty”, „Rocznika Gdańskiego” czy „Naszej Przeszłości”. Był współredaktorem przewodników z serii Kierunek kujawsko-pomorskie i autorem jednego z nich, prowadzącego szlakiem architektury militarnej i poświęconego zamkom gotyckim. Opublikował „Podania i legendy o zacnym królu Kazimierzu Wielkim”. Ważnym jego dokonaniem jest również określenie i wyznaczenie granic obszarów historyczno-geograficznych i etnograficznych wchodzących w obręb obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Pamiętać będziemy także o jego zasługach w zakresie edukacji regionalnej, szeregu wygłaszanych prelekcji i wykładów skierowanych do młodzieży i osób dorosłych oraz współpracy z dziennikarzami.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 20 września 2023 o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Lotników 3 w Bydgoszczy i zostanie poprzedzona mszą świętą, która rozpocznie się o godz. 10.00 w pobliskim Kościele Rzymskokatolickim Pw. Chrystusa Króla (ul. Lotników 1).

Lech Łbik zasłynął jako znakomity historyk. Śmierć przerwała mu pracę nad książką. Przekazując wolę rodziny, prosimy, aby zamiast kwiatów przekazać datki, które pozwolą dokończyć rozpoczęte dzieło. Zbierane będą one w dniu pogrzebu.

Składamy najgłębsze wyrazy współczucia najbliższym – Dyrekcja i pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01