Bydgoskie spotkania z historią, architekturą i sztuką

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Visus Supremus wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bydgoszczy zapraszają na „Bydgoskie spotkania z historią, architekturą i sztuką” w ramach projektu „Wokół kanału Bydgoskiego”.

 

1 spotkanie w ramach projektu „Wokół kanału Bydgoskiego” współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Bydgoszcz będzie dotyczyć historii i współczesności Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

 

Sobota, 12 kwietnia, godz. 9.00, SOSW nr 1  ul. Zygmunta Krasińskiego 10,  sala 102.
Program:

  1. Prezentacja sylwetki patrona Ośrodka –L. Braille’a  w przedstawieniu teatralnym przygotowanym przez Koło Milośników Teatru z SOSW nr 1.
  2. Prezentacja historii placówki.
  3. Zajęcia w sali tradycji.
  4. Zajęcia w II grupach:
  5. a) Pisanie na maszynie brajlowskiej – zasady pisma punktowego,
  6. b) Zajęcia z zakresu tyfloinformatyki,
  7. c) Zajęcia z orientacji przestrzennej,
  8. d) Zajęcia z tyflografiki,
  9. Wielki test wiedzy o Ośrodku z nagrodami.
  10. Zwiedzanie Ośrodka, poczęstunek.

vss ssw


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01