Pracownia Teatru

Pracownia Teatru sprawuje opiekę merytoryczną nad amatorskim ruchem teatralnym w regionie kujawsko-pomorskim. Upowszechnia dorobek twórczy amatorów poprzez jego prezentację przed szerszą publicznością niż lokalna, w czasie organizowanych przeglądów, konkursów, festiwali, spotkań, konfrontuje i umożliwia wymianę doświadczeń artystycznych, a co za tym idzie integruje środowisko animatorów kultury teatralnej z całego regionu. Pracownia Teatru wspiera edukację artystyczną poprzez prowadzenie konsultacji i warsztatów zarówno dla dzieci i młodzieży, a przede wszystkim dla nauczycieli i instruktorów w celu podniesienia posiadanych przez nich kwalifikacji, gromadzi i udostępnia materiały repertuarowe i opracowania metodyczne (w tym tworzy własne). Pracownia Teatru koordynuje pracę w terenie poprzez tworzenie "bazy danych" o istniejących grupach teatralnych i umożliwia dostęp informacji na ten temat, oferuje pomoc merytoryczną i wsparcie organizacyjne podczas realizacji imprez, umożliwia nawiązywanie kontaktu z fachowcami w dziedzinie teatru poprzez współpracę z innymi, także profesjonalnymi instytucjami kultury i stowarzyszeniami.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami prowadzonych działań:

PRZEGLĄDY I KONKURSY

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Prezentacje konkursowe odbywają się w formie czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora i „wywiedzione ze słowa”.
więcej informacji

Turniej Słowa „Słowo źródłem inspiracji”
Konkurs skupia każdego roku około dwóch tysięcy wykonawców w wieku od siedmiu do piętnastu lat. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie najmłodszych do samodzielnych poszukiwań repertuarowych i indywidualnych sposobów wypowiedzi artystycznej.
więcej informacji


Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic"
Konkurs adresowany do młodzieżowych grup teatralnych. Prezentowane przedstawienia to małe formy realizowane w różnych konwencjach i technikach, corocznie prezentacje konkursowe gromadzą około 200 małych aktorów.
więcej informacji


Spotkania Teatrów Obrzędu Ludowego
Są to prezentacje teatrów wiejskich kultywujących ginące tradycje ludowe naszego regionu. Imprezę wzbogacają występy kapel ludowych, wystawa rękodzieła artystycznego połączona z degustacją regionalnych potraw oraz korowód.
więcej informacji

 

WARSZTATY I KONSULTACJE

Ofertę kierujemy przede wszystkim do nauczycieli i instruktorów, ale mamy też propozycje dla dzieci i młodzieży chcącej uczestniczyć w organizowanych przez nas konkursach.
Wszystkim zainteresowanym teatrem i sztuką recytacji zachęcamy do zajęcia w grupach zorganizowanych /10-20 osób/. Zapraszamy szczególnie ośrodki kultury, szkoły i biblioteki z małych miejscowości naszego regionu. Istnieje możliwość dojazdu osoby prowadzącej i zrealizowania warsztatów w terenie. Udział w zajęciach jest odpłatny /zniżki dla młodzieży/. Zapraszamy!


Warsztaty „Rycerze Słowa”
Oferta adresowana jest do nauczycieli i instruktorów przygotowujących dzieci i młodzież do udziału w Turnieju Recytatorskim „Słowo źródłem inspiracji”,
a zwłaszcza do tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę ze słowem. Proponujemy Państwu dwa spotkania, w czasie których będziemy rozmawiać o doborze repertuaru, wspólnie dokonamy prostej analizy tekstu i adaptacji, omówimy podstawowe środki wyrazu, poznamy fabularyzowane ćwiczenia /w formie zabawy/ pomagające w prawidłowym gospodarowaniu oddechem oraz proste wprawki dykcyjne i zwrócimy uwagę na akcentację. Wreszcie – przybliżymy problemy związane z interpretacją tekstu. Ponadto określimy, co to jest „postawa recytatora” i „ogólny wyraz artystyczny”. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie inne nurtujące Państwa pytania. Zajęcia poprowadzi Barbara Sobotka – kulturoznawca, główny instruktor ds. teatru Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, pomysłodawczyni, organizatorka i jurorka konkursów recytatorskich i teatralnych, autorka poradnika pn. „Rycerze słowa”, w którym omówione zostały podstawowe problemy dotyczące recytacji. Poradnik jest dostępny na naszej stronie internetowej www.kpck.pl.

Część I - Wykład
1. Wprowadzenie do tematu.
2. Dobór repertuaru.
3. Praca nad tekstem.
4. Interpretacja, dobór środków wyrazu.
5. Praca nad słowem.
6. Uwagi końcowe /trema, postawa recytatora, ogólny wyraz artystyczny/.
Zadanie na kolejne spotkanie:
Wybrać jeden z rozdziałów powieści Lucy Maud Montgomery pt. „Ania z Zielonego Wzgórza” i zaznaczyć fragment do prezentacji.
Wybrać dowolny wiersz z literatury dziecięcej lub młodzieżowej.
Informacje o dokonanych wyborach przesłać e-mailem na adres: barbara.sobotka@kpck.pl. Przygotować wygodny strój do ćwiczeń /np. dres, getry i koszulka trykotowa, miękkie obuwie/.

Część II - Ćwiczenia praktyczne
1. Ćwiczenia w formie zabawy /rozgrzewka całego ciała, oddech, głos, dykcja, koncentracja, wyobraźnia, przestrzeń i ruch/.
2. Adaptacja tekstu /na przykładzie wybranych fragmentów z powieści Lucy Maud Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”/.
3. Analiza tekstu /na przykładzie wybranych wierszy dla dzieci i młodzieży/.
4. Próba interpretacji utworu /j.w./
Uwaga! Sala przygotowana do ćwiczeń /także na podłodze/ - krzesła pod ścianą.
Potrzebny ekran i podłączenie laptopa do prezentacji.


Warsztaty "Sam na scenie"
Adresatami są uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego: recytatorzy, śpiewający poezję, monodramiści oraz wszyscy zainteresowani tematem "żywego słowa". Zapraszamy młodzież szkół średnich i dorosłych.

1. Część pierwsza - „Interpretacja wiersza i prozy”.
Tekst literacki jako tworzywo – punkt wyjścia do poszukiwań sposobu indywidualnej wypowiedzi artystycznej.
Prowadzenie: Anna Katarzyna Chudek (aktorka Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu)

W programie warsztatów:
- wybór tekstu /kryteria doboru repertuaru/
- adaptacja tekstu, analiza utworu
- interpretacja – dobór środków wyrazu /głos, mimika twarzy, gestykulacja
i ruch, kostium i rekwizyt/
- budowanie nastroju, dramaturgia i tempo wypowiedzi
- praca nad słowem – głos, oddech, dykcja
- tzw. „ogólny wyraz artystyczny”

2. Część druga - „Sam na scenie”.
Prowadzenie: Mieczysław Giedrojć (aktor, mim Teatr Małych Form w Bydgoszczy)

W programie warsztatów między innymi:
- pozawerbalne środki wyrazu aktora /gest, ruch, mimika/,
- identyfikacja, kontrapunkt, partner,
- przestrzeń gry,
- ciało jako instrument,
- improwizacje,
- budowanie etiudy teatralnej,
- podstawowe zadania aktorskie.


Warsztaty „Teatr formy i przedmiotu”

Adresatami są opiekunowie dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, nauczyciele i instruktorzy prowadzący lub planujący założenie grupy teatralnej; amatorzy teatru, młodzież przygotowująca się do egzaminu na wydziały aktorskie, lalkarskie, wokalno-aktorskie szkół teatralnych, a także wszystkie osoby, które wykorzystują – bądź chcą wykorzystywać –  formy teatralne w pracy animacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej. Termin i miejsce do uzgodnienia. Prowadząca: Anna Katarzyna Chudek (aktorka Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu) Warsztaty mają na celu zdobycie lub poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych przydatnych w pracy własnej, z amatorską grupą artystyczną oraz do wykorzystania w toku edukacji dzieci i młodzieży.

W programie zajęć:

  • Podstawy techniki gry przedmiotem, lalką. Zapoznanie z typami lalek teatralnych i prezentacja techniki gry.
  • Animacja przedmiotu. Zadania aktorskie z gry lalką.
  • Ogólne możliwości teatru formy.
  • Budowa etiudy teatralnej w oparciu o teatr lalek, przedmiotu.
  • Kompozycja sceny i przedstawienia.
  • Inspiracje do pracy z grupą podczas tworzenia spektaklu w obrębie ożywionej formy.
  • Lalka i przedmiot jako pomoc w wyrażaniu siebie ludzi nieśmiałych, mających opory wobec prezentowania siebie w sytuacji publicznej.

Warsztaty promujące wydawnictwo pt. „Bawimy się w teatr”

Propozycja dla nauczycieli i instruktorów zainteresowanych prowadzeniem dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych. Podstawową formą działalności dziecka jest zabawa. Już od najmłodszych lat obserwujemy działania tematyczne „w dom”, „w sklep”, „w wojnę”. Inspiracją staje się obejrzany film, spektakl teatralny, opowiedziana bajka, zasłyszana piosenka. Analizując zabawy twórcze dzieci, łatwo zauważyć ich zbieżność ze sztuką teatralną. Tego rodzaju aktywność może stanowić inspirację do rozpoczęcia pracy nad inscenizacją teatralną. Ale czy spektakl teatralny jako efekt końcowy, jest w tej przygodzie najważniejszy? A może istota rzeczy leży w samej zabawie w teatr? Teatralne formy pracy są już stosowane w przedszkolach i szkołach od dłuższego czasu. Jednak nie jest to jeszcze zjawisko powszechne. Szkoda, bo zabawy twórcze są jedną z podstawowych form rozwoju dziecka.Warto zauważyć, że ich wszechstronność i bogactwo zależą nie tylko od rzeczywistości, w której dziecko żyje i rozwija się, ale i od tego, jakiej pomocy udzielą mu w tej materii dorośli: nauczyciele i instruktorzy.

Proponujmy Państwu spotkanie promujące wydawnictwo połączone z warsztatami, które poprowadzi Barbara Sobotka /kulturoznawca, instruktor teatralny i autorka proponowanego wydawnictwa/. Udział w spotkaniu jest odpłatny/35 zł. - w tym egzemplarz wydawnictwa/. Prosimy o zgłoszenia drogą e-mailową: barbara.sobotka@kpck.plUwaga! Książeczkę można jeszcze kupić w siedzibie KPCK w cenie 10 zł. Możliwa sprzedaż wysyłkowa /12 zł./

 

WYDAWNICTWA I MATERIAŁY METODYCZNE

 

Pracownia Teatru prowadzi też działalność wydawniczą polegającą na opracowywaniu materiałów metodycznych służących pomocą  miłośnikom sztuki słowa i teatru.

 

Miłośnik Teatru Lalek
Wydawnictwo ukazuje się regularnie od 1997 roku. Każdej jesieni przygotowywany jest kolejny numer pisma, który ułatwia instruktorom poszukiwanie ciekawego repertuaru i dobór odpowiednich metod i form działania.
więcej informacji


Rycerze Słowa

Wydawnictwo skierowane jest do instruktorów i nauczycieli rozpoczynających pracę ze słowem, oraz do uczniów gimnazjów i młodzieży licealnej, która zamierza prezentować wybrane teksty. Na stronach „Rycerzy Słowa” omawiane są podstawowe problemy recytacji - autor Barbara Sobotka zwraca uwagę na dobór repertuaru (zwłaszcza dla najmłodszych recytatorów) i wskazuje na właściwą drogę przygotowania do prezentacji począwszy od analizy wybranego utworu poprzez interpretację i dobór środków wyrazu na omówieniu ogólnego wyrazu artystycznego skończywszy. Wydawnictwo jest udostępniane bezpłatnie.

„Rycerzy Słowa” - pobierz bezpłatnie w formacie PDF


„Bawimy się w teatr”

Wydawnictwo przeznaczone dla instruktorów prowadzących teatry dziecięce. Do nabycia w siedzibie KPCK w cenie 10zł. Mozliwość zamówienia po przedpłacie - prosimy o kontakt e-mail: barbara.sobotka@kpck.pl

 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Polecamy:

Prowadząca pracownię

WIOLETA GÓRSKA-NOWIK
wioleta.gorska-nowik@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 120

Pracownia jest częścią działu artystycznego

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCKk
znacznik mapyKujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
logo i herb województwa kujawsko-pomorskiegoKPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
logotypy programu operacyjnego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego