Dokumentacja zabytków

Potrzeba dokumentacji dóbr kultury materialnej na terenie dawnego województwa bydgoskiego zadecydowała o powołaniu do życia w 1992 roku Pracowni Dziedzictwa Kulturowego (pierwotna nazwa: Pracownia Dokumentacji Zabytków, dwie następne: Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków oraz Pracownia Dokumentacji, Popularyzacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego, obecna nazwa od 2015 r.). Dokumentacja zabytków obejmuje obecnie cały obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

W 1993 roku pracownia podjęła prace nad monumentalnym studium, obejmując zakresem badań historyczno-konserwatorskich ulice i obiekty miasta Bydgoszczy. Kolejne części tego opracowania, które powstały na zlecenie Konserwatora Zabytków sporządzane są najczęściej w cyklu rocznym (do 2016 r. powstało 26 części w 233 tomach). 

Zespół Pracowni ma w dorobku inwentaryzacje obiektów zabytkowych oraz karty ewidencyjne zabytków i programy opieki nad zabytkami. Działania te stanowią ofertę usługową - serdecznie zapraszamy do współpracy.


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01