„Bydgoszcz przemysłowa” – fotogaleria

Rok Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego dał asumpt do stworzenia publikacji przywołującej w popularnej, skrótowej formie wybrane firmy, które wpisały się w dzieje Bydgoszczy na przestrzeni XIX i pierwszej połowy XX wieku. Książka wskazuje na nieruchomości związane z rozmaitymi dziedzinami wytwórczości przemysłowej. Ilustrowana jest materiałami archiwalnymi przygotowanymi przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz dawnymi reklamami prasowymi.
Publikacja wydana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ukazała się dzięki wsparciu finansowemu przyznanemu na jej realizację przez Miasto Bydgoszcz i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie promujące wydawnictwo odbyło się 20 grudnia 2018 w Salonie Hoffman KPCK. Spotkaniu towarzyszyła prelekcja na temat znaczenia dziedzictwa przemysłowego na przykładzie Poznania, którą wygłosiła dr Gabriela Klause z Politechniki Poznańskiej.

Publikację wydano dzięki wsparciu finansowemu przyznanemu przez Miasto Bydgoszcz. Dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego