Finał XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej – fotogaleria i wyniki

Konkurs organizowany był dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Jego celem było zachęcenie młodych ludzi do odkrywania twórczości poetów związanych z województwem kujawsko-pomorskim, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz inspirowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Laureaci otrzymali, poza nagrodami rzeczowymi, dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
 
5 marca 2020 (z przyczyn technicznych w Hotelu City) uczestnicy prezentowali utwory poetów związanych z regionem.  Jury oceniło dobór i rozumienie tekstu, pomysłowość interpretacji i dykcję, opanowanie tekstu i ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Zofia Wojciechowska z SP nr 64 w Bydgoszczy,

II miejsce – Oliwier Ochociński z SP nr 2 w Koronowie,

III miejsce – Maja Bartoszewska z SP nr 31 w Bydgoszczy.

Wyróżnienia otrzymali:

Martyna Błajda z SP nr 35 w Bydgoszczy,

Kacper Solarek z SP nr 40 w Bydgoszczy,

Kamil Zając z SP nr 1 z Solca Kujawskiego

oraz Agata Bachurska z Koronowa.                   

 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01