Inauguracja projektu „Wokół Kanału Bydgoskiego”

Szanowni Państwo, 12 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Wokół Kanału Bydgoskiego” zatytułowane „Bydgoskie spotkania z historią, architekturą i sztuką„. Dotyczyło ono historii i współczesności Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. L. Braille’a w Bydgoszczy i było połączone z „Drzwiami otwartymi Ośrodka”. Wszyscy, którzy zechcieli nam towarzyszyć tego dnia mogli zwiedzić Ośrodek zarówno w części zabytkowej oraz nowo wybudowanej, obejrzeć występy teatralne i kabaretowe Wychowanków Ośrodka oraz uczestniczyć w lekcji historii dotyczącej losów 140 letniego Ośrodka oraz jego Patrona. Na zwiedzających czekały także takie atrakcje jak zajęcia z tyflografiki, tyfloinformatyki, pisania punktowego, orientacji przestrzennej, test wiedzy o Ośrodku z nagrodami i wiele innych niespodzianek. Spotkanie wieńczył bankiet przygotowany przez Uczniów Szkoły Zawodowej, którzy prezentowali swoje wielkanocne wyroby. Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszcz, a realizowany we współpracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr. 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy, Stowarzyszenia Visus Supremus oraz Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy. WOKiS reprezentowali:

  • Dyrektor Maciej Puto
  • Koordynator projektu Julian Waszak

Drzwi otwarte w Ośrodku: http://www.braille.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1340:drzwi-otwarte-2014-w-orodku-braillea&catid=44:galeria&Itemid=88 Ośrodek na starej fotografii: http://www.braille.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=865:orodek-im-l-braillea-na-starej-fotografii&catid=44:galeria&Itemid=88 http://www.braille.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=855:orodek-braillea-na-starej-fotografii-czyli-szkoa-wczoraj-i-dzi&catid=44:galeria&Itemid=88 http://www.braille.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=975:orodek-brailleqa-na-starej-fotografii-dzikujemy-wszystkim-za-przekazane-archiwalia&catid=44:galeria&Itemid=88  


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01