Klub Pracy Twórczej „Pipsztyk”

Klub powstał pod koniec 2015 roku z inicjatywy Juliana Waszaka i Mateusza Grzębskiego. Od tego czasu osoby uczestniczące w zajęciach mają okazję poznać nowe techniki plastyczne oraz różnorodne formy rękodzieła artystycznego. Spośród zrealizowanych warsztatów przeprowadzone zostały tematy takie jak: masa solna, układanie kompozycji kwiatowych, quilling, sucha porcelana, decoupage, ozdabianie mebli czy papierowa wiklina. Pipsztyk aktywnie uczestniczy w wielu akcjach o zasięgu ogólnopolskim organizowanych przez Pracownię Integracji Międzypokoleniową. Pierwszym opiekunem Klubu była dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk (etnograf), od 2016 pracą Klubu kierowała Dominika Wielogórska (etnolog), a od 2017 roku na życzenie Członków Klubu zajęcia prowadzi Mateusz Grzębski (kulturoznawca) i jest on aktualnym opiekunem Pipsztyku. Poza częścią warsztatową, Pipsztyk to również miejsce spotkań w miłej atmosferze i możliwość pokazania swoich pasji i talentów innym uczestnikom zajęć. Liderką Klubu jest Danuta Kaczmarek.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego