Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach

1 września 2017 rozpoczęło swoją działalność Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach. Liderem projektu jest Pallmed sp. z o.o. ŚCOPO jest projektem partnerskim, realizowanym wraz z 21 podmiotami z sektora medycznego, społecznego i kulturalnego. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 do 31 grudnia 2019 roku na terenie Bydgoszczy i powiatu sępoleńskiego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z otępieniem i ich rodzin poprzez rozwój sieci wsparcia – kompleksowego i skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej i oddziaływań społecznych. Działalność ŚCOPO będzie koncentrować się na 4 głównych obszarach: działaniach świadomościowych, Uniwersytecie Psychogeriatrycznym, działaniach środowiskowych i aktywizacji społeczno-kulturowej.

Ważną częścią projektu są też oddziaływania kulturowe, nastawione na zmniejszenie izolacji społecznej i zwiększenie udziału osób chorych i ich opiekunów w życiu społeczno-kulturowym lokalnej społeczności.

Instytucje kultury (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku) będą organizowały specjalne zajęcia dostosowane do możliwości i potrzeb opisywanej grupy. Jest to z pewnością działalność nowatorska, gdyż, mimo szerokiej oferty dla seniorów, jak do tej pory, ośrodki kultury nie wychodziły naprzeciw potrzebom chorych otępiennych. Koordynatorem projektu z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury jest Julian Waszak, a działania w obszarach aktywizacji społeczno-kulturowej realizuje Pracownia Integracji Międzypokoleniowej.

Rekrutację pacjentów rozpoczęto od listopada 2017 roku. Do udziału w projekcie zapraszamy chorych i opiekunów mieszkających w Bydgoszczy lub w powiecie sępoleńskim. Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz działania Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach znajdują się na stronie www.domsueryder.org.pl w zakładce Projekty.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01