Młodzieżowa Akademia Kreatywności

Młodzieżowa Akademia Kreatywności to projekt edukacyjny Pracowni Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy skierowany do młodzieży w wieku 13-17 lat zainteresowanych poszerzaniem swoich kompetencji w obszarach szeroko rozumianej kultury i sztuki. Młodzieżowa Akademia Kreatywności to edukacja artystyczna w takich dziedzinach jak teatr, film, fotografia, media i multimedia, kultura słowa, malarstwo czy rękodzieło. W trakcie trwania projektu realizowane są weekendowe warsztaty ze specjalistami i praktykami.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie młodego pokolenia do poszerzania wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu kultury, rozbudzenie pasji i poszukiwania własnej drogi w obszarach sztuki. Cel ten jest szczególnie ważny ze względu na potrzebę wychowania i kształcenia świadomych odbiorców kultury, zaangażowanych aktywistów na rzecz sztuki oraz w przyszłości twórców. Projekt został zainaugurowany w marcu 2017 roku przez dyrektor KPCK Ewę Krupę oraz instruktor Dominikę Karbownik. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Częstotliwość spotkań - 2 razy w miesiącu (w soboty). Czas trwania zajęć w trakcie jednego dnia to 6 godzin (z przerwą na poczęstunek).

REGULAMIN

 

 1. Uczestnikami zajęć mogą być osoby spełniające kryteria wieku (13-17 lat), akceptujące postanowienia regulaminu oraz posiadające zgodę rodzica albo opiekuna prawnego (w przypadku osób małoletnich).
 2. Nabór odbywa się poprzez obowiązkowe wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz formularzy uzupełniających. Gotowy druk można pobrać w sekretariatach szkół lub na stronie internetowej www.kpck.pl. 
 3. Wielkość grupy jest ograniczona do 15 osób, w przypadku większej ilości zgłoszeń o kolejności zakwalifikowanych decyduje formularz uzupełniający oraz opinia wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego.
 4. Kalendarz zajęć Młodzieżowej Akademii Kreatywności rozpoczyna się w marcu 2017, a kończy w maju 2017. Spotkania odbywają się w wybrane soboty, według ustalonego harmonogramu. 
 5. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegu. Organizator zapewnia napoje.
 6. Za szkody spowodowane przez uczestnika w trakcie trwania zajęć odpowiada on sam lub jego przedstawiciel ustawowy.

 

Młodzieżowa Akademia Kreatywności - harmonogram zajęć 1. edycji (edycja zakończona)

 

 • 11.03.2017 – Uroczyste rozpoczęcie projektu, Zajęcia integracyjne / zapoznawcze, Animacja Społeczno-Kulturalna, Spotkanie z psychologiem / trenerem
 • 25.03.2017 – Warsztaty dziennikarskie, Przygotowywanie tekstów, Retoryka i autoprezentacja, Emisja głosu, Spotkanie z dziennikarzem
 • 01.04.2017 – Zajęcia plastyczne, Warsztaty rysunku i techniki malarskie, Dobór właściwych materiałów, Analiza i interpretacja wytworów, Spotkanie z artystą malarzem
 • 29.04.2017 – Warsztaty teatralne, Ruch sceniczny, Wybrane formy teatru, Emisja głosu, Spotkanie z aktorem
 • 06.05.2017 – Warsztaty fotograficzne, Wykorzystywanie światła, Budowanie kompozycji, Praca w studio, Spotkanie z fotografem
 • 20.05.2017 – Warsztaty filmowe, Tworzenie filmów, Warsztat pracy z kamerą, Techniki filmowania, Spotkanie z kamerzystą / dziennikarzem

 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Młodzieżową Akademię Kreatywności to projekt realizowany przez Pracownię Integracji Międzypokoleniowej:

Zapraszamy do kontaktu:

KLAUDIA FERENC
klaudia.ferenc@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108

WERONIKA KORGA
weronika.korga@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01