Oferta dla szkół – Historia

Drodzy nauczyciele historii,

pragniemy zainteresować Was ofertą Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Prowadzimy wykłady, wydajemy materiały naukowe i popularnonaukowe, opracowujemy materiały historyczne i konserwatorskie, zgłębiając wiedzę o województwie kujawsko-pomorskim. Chcemy się tą wiedzą dzielić i zachęcać do poznawania lokalnych zabytków, historii i własnych korzeni. Wierzymy, że wspólnie z Wami uda nam się rozbudzić ciekawość uczniów i poszerzyć ich wiedzę dotyczącą dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach, konkursach oraz do współpracy. Poniżej zamieszczamy propozycje na rok szkolny 2017/2018.

SPOTKANIA / WYKŁADY

Za pan brat z zabytkami i dziejami regionu

adresat: uczniowie klas VII–VIII, szkół ponadpodstawowych, osoby dorosłe

Bogato ilustrowane wykłady adresowane są do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także do osób dorosłych. Prelekcje, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, odbywają się w siedzibie kpck. Istnieje też możliwość zaproszenia prelegenta do własnej siedziby pod warunkiem zabezpieczenia sprzętu do wyświetlenia prezentacji. Oferta tematyczna cyklu „Za pan brat z zabytkami i dziejami regionu” jest zróżnicowana. Istnieje możliwość przygotowania prelekcji na wskazany temat dotyczący historii i kultury regionu. Przykładowe propozycje tematów dotyczących Bydgoszczy: „Bydgoskie legendy”. „Książęta i królowie w Bydgoszczy na przestrzeni wieków”, „Prezydenci Bydgoszczy w okresie międzywojennym”, „Bydgoskie świątynie”, „Historia Kanału Bydgoskiego”, „Szkolnictwo w Bydgoszczy” oraz regionu: „Historia zamków w województwie kujawsko-pomorskim”, „Najciekawsze założenia pałacowo-parkowe w województwie kujawsko-pomorskim”.
Czas trwania: 60–90 min., usługa odpłatna.  Szczegółowych informacji udziela Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK


Spotkania z Historią u Hoffmana

adresat: młodzież i osoby dorosłe

Spotkania w ramach popularyzacji wiedzy o regionie kujawsko-pomorskim, jego historii, dziedzictwie kulturowym, a także zasłużonych postaciach odbywają się raz w miesiącu w Salonie Hoffman kpck. Prowadzi je Pracownia Dziedzictwa Kulturowego kpck, złożona z historyków i historyków sztuki oraz zaproszeni goście. Wstęp wolny. Szczegółowych informacji udziela Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK


Spacery historyczne

adresat: uczniowie szkół ponadpodstawowych, osoby dorosłe

Doskonała znajomość historii miasta wynikająca m.in. z pracy nad studium historyczno-konserwatorskim oraz ogromna pasja i chęć dzielenia się wiedzą znalazła swoje miejsce w ofercie przewodnictwa. Spacer z nami to doskonała okazja do poznania miasta. Obszarem działania obejmujemy przede wszystkim miasto Bydgoszcz, istnieje również możliwość oprowadzenia po wybranych obiektach terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Czas trwania: 90 min., usługa odpłatna. Szczegółowych informacji udziela Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK

 

KONKURSY

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”

adresat: uczniowie klas VII–VIII, szkół ponadpodstawowych

Konkurs ma na celu dotarcie do młodzieży i zainteresowanie jej lokalnymi zabytkami. Temat konkursu co roku skupia się wokół innej grupy obiektów zabytkowych z terenu naszego regionu. W pracach konkursowych, oprócz opisu wybranego zabytku i fotografii, znajdują się też pomysły na adaptację, na nowe funkcje, pokazujące, jak dawne może odnaleźć się we współczesności. Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Każdy finał odbywa się w wybranym obiekcie zabytkowym na terenie naszego województwa. Szczegółowych informacji udziela Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK


Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”

adresat: uczniowie, nauczyciele, amatorzy fotografii

Konkurs adresowany jest do wszystkich amatorów fotografii niezależnie od wieku. Tematem są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, na tle których należy sfotografować jedną osobę lub grupę osób. Można przebrać się w stroje nawiązujące do stylu zabytku, można w najróżniejszy sposób wyrażać swój zachwyt nad oglądanym historycznym obiektem: monumentalnym zamkiem, starym kościołem, przydrożną kapliczką, parkiem i ogrodem, pomnikiem, fontanną itp. Nagrodą główną w konkursie jest weekendowy pobyt dla dwóch osób w obiekcie zabytkowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegółowych informacji udziela Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01