Oferta dla szkół – Język polski

Szanowni Państwo, Nauczyciele,
pragniemy zainteresować Was ofertą Pracowni Teatru i Pracowni Literatury działających w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Od kilkudziesięciu lat organizujemy przeglądy, konkursy, festiwale i spotkania. Konfrontujemy i umożliwiamy wymianę doświadczeń artystycznych. Od 2016 roku patronem naszych działań w sferze literatury i żywego słowa jest Kazimierz Hoffman, bydgoski poeta, jeden z najbardziej uznanych w Polsce, któremu dedykowany jest Salon Hoffman kpck. Nasze propozycje kierujemy zarówno do Państwa – umożliwiając podnoszenie kwalifikacji, jak i do uczniów – zachęcając do rozwoju podczas wspólnej zabawy ze słowem.

WARSZTATY W ROKU 2017 / 2018

Spotkanie edukacyjne i warsztaty „Na smyczy – bawimy się w teatr”

adresat: nauczyciele i instruktorzy, termin: 8–9 grudnia 2017
Warsztaty dla osób zainteresowanych prowadzeniem dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, połączone ze spotkaniem edukacyjnym poświęconym krytyce i obronie korzystania z urządzeń elektronicznych i internetu. Zajęcia prowadzą: Beata Ziółkowska /pedagog, logopeda, instruktor teatralny/ oraz Barbara Sobotka /kulturoznawca, autorka proponowanego wydawnictwa/.
koordynator: Barbara Sobotka - Pracownia Teatru KPCK


Warsztaty „Sam na scenie”

adresat: młodzież szkół średnich i dorośli, termin: 7 kwietnia 2018
Adresatami są uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Program składa się z dwóch części: „Interpretacja wiersza i prozy” (m.in.: analiza utworu, dobór środków wyrazu, dramaturgia i tempo wypowiedzi), „Sam na scenie”: (m.in. gest, ruch, mimika, przestrzeń gry). Prowadzenie: Anna Chudek i Mieczysław Giedrojć.
koordynator: Barbara Sobotka - Pracownia Teatru KPCK


Warsztaty „Teatr formy i przedmiotu”

adresat: nauczyciele, instruktorzy, młodzież, termin do uzgodnienia
W programie warsztatów m.in.: podstawy techniki gry przedmiotem, lalką, budowa etiudy teatralnej, kompozycja sceny i przedstaadresat:
nauczyciele i instruktorzy, termin: 8–9 grudnia 2017
adresat: młodzież szkół średnich i dorośli, termin: 7 kwietnia 2018
adresat: nauczyciele, instruktorzy, młodzież, termin do uzgodnieniawienia, pomoc w przełamywaniu nieśmiałości. Prowadzenie: Anna Chudek (aktorka Teatru „Baj Pomorski”).
koordynator: Barbara Sobotka - Pracownia Teatru KPCK


Warsztaty poetyckie „ Praca nad własnym tekstem”

adresat: osoby 17+, termin: 17 marca 2018
Celem jest podnoszenie umiejętności warsztatowych autorów wierszy i poszerzanie ich wiadomości na temat zjawisk zachodzących w literaturze współczesnej. rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji. Zajęcia prowadzą poeci i krytycy literaccy. Warsztaty odbywają się raz w kwartale w kpck.
koordynator: Krystyna Wulert - Pracownia Literatury KPCK


Warsztaty recytatorskie „Sztuka mówienia własnych tekstów”

adresat: osoby 17+, termin: 21 kwietnia 2018
Warsztaty kierowane są do osób piszących wiersze, które pragną przygotować się do prezentacji własnych tekstów podczas spotkań autorskich. W ramach warsztatów recytatorskich uczestnicy będą pracować nad interpretacją utworów i poznawać ćwiczenia oddechowe i dykcyjne. Ważnym elementem będzie praca nad gestem i ruchem w sztuce recytacji.
Warsztaty, prowadzone przez aktora teatralnego, odbywają się raz w kwartale w kpck.
koordynator: Krystyna Wulert - Pracownia Literatury KPCK

KONKURSY 2017 / 2018

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

adresat: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe, termin: 6–8 kwietnia 2018
Konkurs odbywa się od ponad pół wieku! Inspiratorem i głównym organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej, a imprezie patronuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury przypada rola koordynatora eliminacji regionalnych i wojewódzkich okr. Konkurs rozwija przede wszystkim umiejętności interpretacyjne i kulturę słowa. Uczestnikami byli wybitni dzisiaj aktorzy m.in.: Janusz Gajos, Marian Opania, Marek Kondrat. Prezentacje odbywają się w formie czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora i „wywiedzione ze słowa”. Recytatorzy uczestniczą również w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz w indywidualnych konsultacjach.
koordynator: Barbara Sobotka - Pracownia Teatru KPCK


Konfrontacje „Teatr bez granic”

adresat: dzieci i młodzież (szkoły podstawowe i gimnazjum), termin: 11 maja 2018
Corocznie konkurs gości około 200 małych aktorów, którzy prezentują znane baśnie w nowych interpretacjach, przedstawienia oparte na scenariuszach dedykowanych teatrom amatorskim oraz na tekstach własnych. Spektakle to małe formy realizowane w różnych konwencjach i technikach teatralnych. W ramach konkursu dopuszczalne są wszelkie formy teatralne realizowane w żywym planie. Prezentacjom towarzyszą omówienia warsztatowe dla instruktorów oraz imprezy dla dzieci i młodzieży.
koordynator: Barbara Sobotka - Pracownia Teatru KPCK

SPOTKANIA

Spotkania literackie/wieczory autorskie

adresat: uczniowie szkół średnich, nauczyciele, dorośli, termin: cyklicznie raz w miesiącu
Od kilkunastu lat stanowią miejsce prezentacji i konfrontacji twórczości poetów z Bydgoszczy i regionu. Każdy wieczór autorski to nowa, ciekawa, bardzo osobista odsłona prozy i poezji, to rozmowy o wierszu, ale i o kondycji poezji. Kameralne spotkania w Salonie Hoffman stanowią z pewnością ważny przystanek w promocji współczesnej poezji. Gośćmi spotkań są zarówno twórcy z dużym dorobkiem artystycznym, jak i debiutanci. Wieczory autorskie odbywają się w trzeci czwartek miesiąca.
koordynator: Krystyna Wulert - Pracownia Literatury KPCK


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01