Praca przy projekcie ŚCOPO

Poszukujemy chętnych do pełnienie funkcji animatora i prowadzącego zajęcia aktywizacyjne dla osób chorych otępiennie i ich opiekunów w Projekcie realizowanym w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs: „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum opieki Psychogeriatrycznej w Otępianiach ”. Termin składania ofert do dnia 18-01-2018. 

Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji są dostępne publicznie na stronach:

  • Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (link)
  • Biuletyn Informacji Publicznej KPCK (link)
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego