Praca przy projekcie ŚCOPO

Poszukujemy chętnych do pełnienie funkcji animatora i prowadzącego zajęcia aktywizacyjne dla osób chorych otępiennie i ich opiekunów w Projekcie realizowanym w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs: „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum opieki Psychogeriatrycznej w Otępianiach ”. Termin składania ofert do dnia 18-01-2018. 

Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji są dostępne publicznie na stronach:

  • Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (link)
  • Biuletyn Informacji Publicznej KPCK (link)

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01