Pracowity grudzień w PIM – fotorelacja

Co raz bliżej Święta, a w Pracowni Integracji Międzypokoleniowej praca nie ustaje. Realizujemy co tygodniowe zajęcia sekcji, grup, klubów i zespołów artystycznych oraz ruszamy na zajęcia terenowe oraz zwiedzanie Bydgoszczy. W Akademii Sztuk Wszelakich (Humanistyczny Uniwersytet Każdego Wieku) i Kujawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku również praca wrze! Wykład dotyczący zarządzania własnym budżetem przygotował dr Paweł Antoszak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wykładowca poruszył temat świątecznych zakupów (co nas wabi, a czemu nie możemy się oprzeć), parabanków oraz chwilówek czyli w jaki sposób ustrzec się promocji, która jest zbyt kusząca. „Fast education, fast sex, fast food, fast car…” przygotowała dla nas dr Katarzyna Marszałek z UKW i opowiedziała nam o szybkości życia w zmieniającym się świecie oraz różnicach międzypokoleniowych. W pięknym okresie oczekiwania przedświątecznych Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej ks. dr Marcin Puziak wygłosił wykład zatytułowany „Maria w adwencie i w Bożym Narodzeniu. Zwyczaje i tradycje polskie”. Bardzo trudne tematy poruszyła dr Natalia Gniadek opowiadając nam o swojej pracy m.in. zakładach penitencjarnych. Przygotowała dla nas dwa wykłady – „Macierzyństwo w warunkach izolacji” oraz „Przestępstwa seksualne”.

Braliśmy także czynny udział w spotkaniu świadomościowym  „Problematyka chorób otępiennych wyzwaniem dla lokalnej społeczności” w ramach projektu ŚCOPO oraz w konferencji zorganizowanej przez ROPS w Toruniu – „Rola i znaczenie nowych rozwiązań na rzecz chorych otępiennie oraz ich opiekunów”. Uczestniczyliśmy również w sympozjum naukowym pt. „Dialog w Kulturze Pedagogicznej. O nowe horyzonty zaangażowania edukacyjnego (z udziałem podmiotów dialogu edukacyjnego w regionie)”, które było przygotowane w ramach Kongresu Wolontariatu Aktywizującego w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego