WTZ Biały „Domek” beneficjentem programu PFRON

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Kujawsko Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy otrzymał dofinansowanie w ramach programu PFRON „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt dotyczy pokrycia kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. Otrzymane środki pozwolą nam na stosowanie procedur ochrony uczestników.
Program dofinansowany jest z Funduszy Europejskich i obejmuje okres od 17.08.2020 –
12.11.2020r.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01