WTZ Biały „Domek” beneficjentem programu PFRON

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Kujawsko Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy otrzymał dofinansowanie w ramach programu PFRON „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt dotyczy pokrycia kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. Otrzymane środki pozwolą nam na stosowanie procedur ochrony uczestników.
Program dofinansowany jest z Funduszy Europejskich i obejmuje okres od 17.08.2020 –
12.11.2020r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCKk
znacznik mapyKujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
logo i herb województwa kujawsko-pomorskiegoKPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
logotypy programu operacyjnego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego