WTZ na sesji osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie

21 kwietnia 2016 r. przedstawicielki Warsztatu Terapii Zajęciowej „Biały Domek” wzięły udział w sesji osób niepełnosprawnych. Tego typu spotkanie w bydgoskim ratuszu zorganizowane zostało już po raz siedemnasty – przy okazji obchodów urodzin miasta. W ławach radnych zasiedli podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, szkół specjalnych, domów pomocy społecznej, ośrodków szkolno-wychowawczych. Podczas sesji osoby te miały możliwość złożenia interpelacji w sprawach istotnych dla nich oraz całej społeczności, takich jak np. tworzenie mieszkań chronionych czy likwidowanie barier architektonicznych. Po zakończeniu obrad wszyscy goście zostali poczęstowani urodzinowym tortem.   🙂

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego