WTZ w ratuszu

z okazji obchodów urodzin Bydgoszczy

20 kwietnia 2017 r. przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajęciowej „Biały Domek” uczestniczyli w spotkaniu organizowanym tradycyjnie w urzędzie miasta z okazji obchodów urodzin Bydgoszczy. Specjalna sesja, podczas której niepełnosprawni zasiedli w ławach radnych, odbyła się już po raz siedemnasty. Była to dla nich okazja do złożenia interpelacji – przedstawienia władzom miasta swoich problemów, wyrażenia potrzeb i próśb. Pełnomocnik prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych odczytał również sprawozdanie z realizacji zeszłorocznych interpelacji. Spotkanie zostało uświetnione występem wokalnym oraz słodkim poczęstunkiem, a wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe upominki. 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego