Wybory nowego Zarządu Klubu Seniora „Złota Jesień”

27 lutego 2019 r. w Salonie Hoffman odbyło się spotkanie Klubu Seniora „Złota Jesień”. W trakcie pierwszego w tym roku walnego zebrania Klubu odbyły się wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Minutą ciszy Seniorzy uczcili pamięć zmarłej w styczniu 2019 roku poprzedniej Pani Przewodniczącej – Teresy Macioszek. 

ZARZĄD KLUBU

  • Przewodnicząca – Krystyna Chylewska
  • Zastępca Przewodniczącej – Jerzy Beltrowski
  • Sekretarz – Janina Kurdynowska
  • Skarbnik – Janina Suchomska
  • Członek Zarządu – Waldemar Węgrzyński

KOMISJA REWIZYJNA

  • Przewodniczący – Antoni Wilczewski
  • Członkowie – Renata Kamińska, Władysław Trzciński
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego