14 maja 2024 (wtorek) godz. 17:00

Bydgoski Trójkąt Literacki 2024: Literatura w Centrum: Kwartet w trójkącie – spotkanie z Grzegorzem Grzmot-Bilskim, Barbarą Jendrzejewską, Stefanem Pastuszewskim, Markiem Kazimierzem Siwcem 

Prowadzenie: Bartłomiej Siwiec

Cykl Literatura w Centrum realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział Bydgoszcz.

 

Grzegorz Jerzy Grzmot-Bilski, ur. w 1964 roku w Bydgoszczy, filozof i poeta. Doktorat z filozofii obronił w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1994). Przez wiele lat pracował jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor książek poświęconych filozofii: Idea racjonalności w filozofii A.N. Whiteheada (1996), W poszukiwaniu syntezy. Między wiarą a rozumem (2004), Bierdiajew i problem wolności (2010), oraz poetyckich: Z powrotem do życia (2003), Nim spłonę w świetle (2011), Przebóstwienie (2015), Sprzedawca kawy (2019), Niebieski argonauta (2021). Współtwórca ogólnopolskiego czasopisma naukowego „Filo-Sofija”. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz przewodniczący Komisji Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Stypendysta Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2015). Wyróżniony przez Archikonfraternię Literacką w 2021 roku za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską w kategorii Twórca.

Wiesława Barbara Jendrzejewska, poetka, pisarka, dziennikarka, nauczycielka dyplomowa, egzaminator i ekspert MEN-u. Debiutowała w 1986 roku w Polskim Radiu u Jerzego Sulimy-Kamińskiego, rok później jej utwory opublikowane zostały na łamach „Faktów” (39/1987). Autorka ośmiu książek poetyckich, m.in. Tyle (2012), Studium dłoni (2014), Rozproszenie (2018), dwóch prozatorskich, m.in. Z kobietą na półpiętrze (2008), i trzech płyt z poezją śpiewaną, nagranych w Radiu PiK; współautorka licznych almanachów. Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich i prozatorskich, pięciokrotna stypendystka prezydenta Bydgoszczy; uhonorowana tytułem Kobiety Roku 2010, Kobiety z Pasją 2011, Medalem Prezydenta Bydgoszczy i odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej (2013). Od 2007 roku w Domu Kultury „Modraczek” w Bydgoszczy, z wielkim powodzeniem, prowadzi Kawiarnię Literacką, do której zaprasza dobrych Literatów z całej Polski.

 

Stefan Pastuszewski, ur. w 1949 roku w Bydgoszczy, pisarz i wydawca; sekretarz miesięcznika literackiego „Akant”, redaktor naczelny miesięcznika „Świat Inflant” i nieregularnika Podwórko z Kulturą”. Autor powieści Późne majowe popołudnie (1995), Dziś (2009, 2010), noweli Proboszcz (2005), Tancerka (2007), zbiorów opowiadań, m.in.: Coś się kończy, coś się zaczyna… (2006), Trumna nie ma kieszeni (2008), Z Bogiem (2011), On (2019), oraz zbeletryzowanych wspomnień: Miasto (1996), Trzy światy (2005), Sebastian (2010), Drugie życie drzewa (2020). Jego proza publikowana była w wielu antologiach i almanachach, tłumaczona na języki: bułgarski, czeski, niemiecki, serbski, ukraiński i węgierski. W 1993 roku ukraińskie wydawnictwo Sijač wydało jego zbiór wierszy i opowiadań Prostori času, a w 2000 roku serbskie wydawnictwo Katarina Bogdanović wydało zbiór opowiadań i wierszy Grad. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

 

Marek Kazimierz Siwiec, ur. w 1950 roku w Kętrzynie, poeta, filozof; profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor książek poetyckich, m.in.: Przebłysk, wiersze londyńskie (2019), Okno pogody (2020), Przyjaźń (2021), Sygnatura (2023), filozoficznych Od

Platona do Beardsleya. Drogi estetycznej metakrytyki (2005), Los, zło, tajemnica. Ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza (2005), Źródło i tajemnica, ku metafizyce twórczości (2022), oraz kilkudziesięciu rozpraw i szkiców z estetyki, metafizyki i krytyki artystycznej. Redaktor i współredaktor m.in. pięciu monograficznych tomów „Filo-Sofiji” o twórczym źródle. Jego wiersze publikowane były m.in. w „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Okolicy poetów – Kwartalniku”, „Frazie”, „Toposie”, „Twórczości”. Laureat Nagrody im. Ryszarda Bruno-Milczewskiego (2015) oraz Bydgoskiej Literackiej Nagrody „Strzała Łuczniczki” (2019).

wstęp wolny


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01