18 marca 2024 (poniedziałek) godz. 18:00

Z cyklu CZYTAJMY SIĘ!: Imię Eurydyki – spotkanie z Hanną Strychalską

Zapraszamy na przedpremierowe spotkanie z Hanną Strychalską poświęcone jej debiutanckiej książce „Imię Eurydyki”. Spotkanie odbywa się w ramach cyklu CZYTAJMY SIĘ!

Prowadzenie Marek Kazimierz Siwiec i Alicja Dużyk.

„Imię Eurydyki” to zbiór różnorodnych tekstów „literackich”, powstałych w ciągu ostatnich 20 lat i dotyczących zarówno środowiska bydgoskiego  jak i twórców z całej Polski.

W zamieszczonych tu szkicach, esejach, miniaturach i wywiadach scharakteryzowano przede wszystkim wybrane książki z dziedziny poezji i prozy.  Są tu też jednak przedstawienia teatralne, publikacje i wypowiedzi łączące naukę i kulturę.  Punktem wyjścia są więc szkice krytyczno – literackie, ale w książce panuje uzasadniona aura interdyscyplinarności, ponieważ różne dziedziny kultury przenikają się, przyciągają, wzajemnie dopełniają i komentują, dążąc do jedności która może intrygować.

Choć pojęcie „literatura” występuje tu w różnej formie, zawsze jednak prowadzi do charakterystyki dzieła, zdarzenia i – co może najważniejsze, a nieco ukryte –  konkretnej osoby.

Hanna Strychalska – eseistka i historyk sztuki, związana przede wszystkim z Bydgoszczą i tutejszym środowiskiem plastycznym oraz literackim. Prezentująca także artystyczne osobowości i zdarzenia, ważne dla kultury w Polsce. 

Szkice krytyczno-artystyczne, eseje, relacje z sesji naukowych, literackich i filozoficznych, oraz wywiady, publikowała w czasopismach historycznych, literackich, plastycznych i filozoficznych, m.in. w „Kronice Bydgoskiej” (Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy), „Toposie”, „Poboczach”, „Wyspie”, „Frazie” (Uniwersytet  Rzeszowski), „Akancie”, „Kontekstach” (Polska Akademia Nauk), Kwartalniku Rzeźby „Orońsko” i „Filo-sofiji” (Polskie Towarzystwo Filozoficzne Odział Bydgoszcz). A także na portalach: „Teatr w Polsce”, (Dział Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie), „Nowy Napis Co Tydzień” (Instytut Literatury w Krakowie) i „Recogito”, (Pallotyńskie „Centrum Dialogu” w Paryżu), oraz na portalach lokalnych: bydgoszcz24.pl i tygodnikbydgoski.pl.

Autorka około 140 tekstów o plastyce i wystawiennictwie (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, obiekty i instalacje, fotografia), poezji i prozie, teatrze, filmie, scenografii oraz muzyce.W latach 2010 – 2021 współpracowała z „Bydgoskim Informatorem Kulturalnym”. Od 2010 roku współpracuje z Galerią Autorską Jana Kaji i Jacka Solińskiego w Bydgoszczy. Nagrodzona Medalem „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską” za rok 2020.

Wstęp wolny


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01