30 kwietnia 2021 (piątek) godz. 17:00

Historia i kultura regionu kujawsko-pomorskiego: „Czy warto i w jaki sposób poznawać lokalne dziedzictwo”

W oparciu o wieloletnie obserwacje i doświadczenie Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy proponuje cykl warsztatów tematycznych, skierowanych do nauczycieli przedmiotów humanistycznych (historia i nauki pokrewne). Podczas spotkań przybliżymy zagadnienia związane z historią i historią sztuki w regionie kujawsko-pomorskim.

Uwaga: brak wolnych miejsc.

Spotkania odbywać się będą w każdy piątek kwietnia o godz. 17:00 na platformie http://clickmeeting.com/ pozwalającej na interakcję między prowadzącym i uczestnikami, udostępnionej przez KPCEN w Bydgoszczy. Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania, kamer i aktywnych mikrofonów. Planowany czas zajęć około 1 godziny, z podziałem: część wykładowa/część warsztatowa.

PODSTAWOWE CELE, KTÓRE WYZNACZAMY:

– zwrócenie uwagi na potencjał dziedzictwa kulturowego w nauczaniu
– powiązanie zagadnień dziedzictwa kulturowego z programem nauczania
– wspieranie w poznawaniu historii
– wzmacnianie świadomości o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego
– podniesienie świadomości estetycznej

Spotkanie czwarte, 30 kwietnia 2021: „Czy warto i w jaki sposób poznawać lokalne dziedzictwo” – uświadomienie, że dziedzictwo materialne tworzą budynki oraz pamiątki znajdujące się w najbliższym otoczeniu. Obiekty historyczne, nawet niepozorne mogą być interesujące i inspirujące. Przedstawione zostaną metody, służących poznawaniu niekiedy intrygujących historii, na przykładach związanych z Bydgoszczą. PROWADZĄCA: mgr Bogna Derkowska-Kostkowska.

Więcej informacji: Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK, tel. 52 585 15 02 wew. 116. 

Partnerem warsztatów jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Zapraszamy również na pozostałe spotkania z cyklu, o harmonogramie przeczytasz tutaj:

https://kpck.pl/nowy-cykl-warsztatow-tematycznych-historia-kultura-regionu-kujawsko-pomorskiego/

 


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01