12 września 2022 (poniedziałek) godz. 18:00

Literatura w Centrum: Andrzej Krzysztof Piechocki

„Gdy czytałem Obywatela Jana P., poczułem sympatię do głównego bohatera, gdyż jest autentyczny i swojski, a także dość ascetyczny: zaczyna dzień od zimnego prysznica, bo tak go nauczył pewien lekarz z Görbersdorfu. Jan P. wydał mi się nawet kimś bliskim. Jeszcze pięćdziesiąt lat temu przemierzał te same ulice, które obecnie przemierzam, chodził do teatru, biblioteki, czytał książki, pił kawę w kawiarniach, które może zmieniły szyldy, ale wciąż trwają. Gdy myślę o jego weekendowych wyprawach z synem, o kultywowaniu wartości, propagowaniu tradycji, to wiem, że był zwyczajnym człowiekiem, który, dzięki swej żywotności i pasji tworzenia, miał niezwyczajne życie”.

Bartłomiej Siwiec (fragment recenzji)

Spotkanie w ramach cyklu Literatura w Centrum poprowadzi Bartłomiej Siwiec.
Zapraszamy do Salonu Hoffman KPCK, wstęp wolny.
Cykl współtworzony jest ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział Bydgoszcz.

Andrzej Krzysztof Piechocki: urodzony w Bydgoszczy jako syn znanego w mieście publicysty i pedagoga. Szkołę średnią ukończył w 1955 roku w Pierwszym Państwowym Liceum Ogólnokształcącym im. Ludwika Waryńskiego. Z wykształcenia zoolog, profesor zwyczajny dr hab. Przez cały okres pracy zawodowej (1961–2010) związany z Uniwersytetem Łódzkim. Kierował dwoma przyrodniczymi wyprawami naukowymi Uniwersytetu Łódzkiego: na Saharę i do Afryki Zachodniej (1974–1975) oraz do Konga (kwiecień–grudzień 1988). 
Działalność literacką rozpoczął po przejściu na emeryturę (2008), zachęcony uzyskaniem drugiej nagrody w Konkursie Małych Form Literackich „Wrzenie” za opowiadanie W Brdyujściu (2007). Jest autorem czerech opublikowanych powieści: Ekspedycja (2009), Ucieczka z Akademii IQ (2012), Obywatel Jan P. (2018, nominacja do Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy – „Strzała Łuczniczki” w 2019), Ludzie i krowy (2020). Przedmiotem zainteresowań pisarskich Autora jest problematyka obyczajowa z szerokim uwzględnieniem zagadnień przyrodniczych. Jest żywo zainteresowany historią miasta i losami mieszkańców Bydgoszczy. Od kwietnia 2022 roku członek Bydgoskiego Oddziału SPP.
Do czasu przejścia na emeryturę działalność twórcza autora skupiała się na badaniach naukowych. Jest autorem ponad 150, również międzynarodowych, prac poświęconych głównie mięczakom i problematyce hydrobiologicznej. Ukoronowaniem dorobku naukowego jest książka wydana wspólnie z Brygidą Wawrzyniak-Wydrowską pt. Guide to Freshwater and Marine Mollusca of Poland.

Odznaczenia i nagrody: Złoty Krzyż Zasługi (1982), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Złota Odznaka UŁ (1983), Medal Uniwersytetu Łódzkiego w Służbie Społeczeństwa i Nauki (1988), Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1980, 1987,1990,1994), Nagrody Rektora (1978, 1984, 1987, 2008, 2010, 2019).

Szkolenie kadr naukowych: promotor 7 prac doktorskich, autor 15 recenzji prac doktorskich oraz 24 recenzji rozpraw habilitacyjnych, przygotowanie 8 wniosków o nadanie tytułu profesora. 

Działalność organizacyjna: wicedyrektor Instytutu Biologii Środowiskowej UŁ (1984–1987), kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ (1990–2008), redaktor naczelny serii wydawniczej Fauna Słodkowodna Polski (od 1990), przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego (1989–1999), członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1990–2012), Komitetu Zoologii PAN (od 1993), Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody w Łodzi (1993–1997), Komitetu Badań Naukowych (2005–2006), członek honorowy Stowarzyszenia Malakologów Polskich.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01